Скасування кріпацтва – коротко

Саме фабрики переконливо довели перевагу найманої праці над підневільним. Навесні 1856 цар Олександр II, виступаючи перед представниками дворянства Московської губернії, заявив, що краще скасувати кріпацтво згори, ніж чекати його скасування знизу. Підготовка реформи почалася таємно, у вищих урядових сферах – у Секретному комітеті. Потім до неї були залучені широкі кола дворянства. Ні торгово-промислова буржуазія, ні селянство до підготовки реформи допущені не були. 19 лютого 1861 Олександр II підписав «Положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності».

У результаті реформи селяни отримали особисту свободу, право розпоряджатися своїм майном, купувати і продавати нерухомість, займатися торгівельною та промисловою діяльністю. У той же час була посилена роль сільської громади. Земля відводилася громаді, і вже вона розподіляла наділи між окремими господарствами. Без згоди громади селянин не мав права продати свою землю і піти з села. Громада несла кругову поруку за сплату податків кожним її членом. Поміщик мав право відводу неугодних старост та інших виборних осіб у громаді. Таким чином, громада серйозно обмежувала особисту свободу селян. У не меншому ступені була обмежена і економічна свобода, оскільки селяни були звільнені з мінімальним наділом землі і то за викуп.

Тим не менш, скасування кріпосного права мала величезне значення для подальшого соціально-економічного розвитку Росії. Селянство включілсось в товарно-грошові відносини, розширився внутрішній ринок. Поміщицькі господарства перетворювалися на капіталістичні. Викупна операція виступила в якості особливої ​​форми первісного нагромадження капіталу. Частина коштів, отриманих поміщиками в результаті викупу селян, перетворювалася на капітал, вкладений у промисловість, будівництво, сільськогосподарське виробництво,

Посилання на основну публікацію