Система громадського поділу праці та спеціалізації

Система суспільного виробництва характеризується з позицій яке виникає і розвивається в суспільстві поділу праці і спеціалізації.

Кінцева мета економічного розвитку – задоволення потреб. Природа не надає людині безпосередньо необхідні йому блага. Ці блага потрібно виробляти, тому виробництво постає як об’єктивна необхідність.

Виробництво – це доцільна діяльність людей, спрямована на виготовлення благ і задоволення потреби в них. Результатом виробництва є створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для існування кожної окремої людини і суспільства в цілому.

Люди в процесі виробництва необхідних їм благ вступають в певні зв’язки і відносини для спільного виготовлення благ, тому виробництво набуває суспільного характеру.

Процес виробництва здійснюється не ізольованими суб’єктами, а в суспільстві, в системі суспільного розподілу праці.

Посилання на основну публікацію