Школи теорії управління

Школи теорії управління досить численні. Згідно шкільного навчання або шкільної філософії організаційна структура управління всередині фірми будується за певними правилами, властивим тільки цій школі, з урахуванням багатьох факторів і умов. Її внутрішні чинники були основним об’єктом розгляду різних шкіл в теорії управління.

Кожна школа акцентувала увагу в першу чергу на тих аспектах, на які, на її думку, мало б впливати керівництво всередині своєї компанії в цілях її успішного функціонування на все більш гостро конкуруючих ринках. Дослідники цих перших шкіл приділяли мало уваги факторам, що знаходяться поза організацією, – її зовнішньому середовищі.

Перші спроби створити наукові основи управління робилися з метою підвищення ефективності управління. Ефект досягається за рахунок зниження витрат на управління, повного використання професійно-кваліфікаційного потенціалу і робочого часу в жорсткої регламентації трудових процесів, в компетентному керівництві за основними функціями управління, в дієву систему матеріального стимулювання.

Великий вплив на подальший розвиток теорії управління зробила концепція Ф. Тейлора щодо встановлення норм інтенсивної праці і основ наукового управління.

Посилання на основну публікацію