Шкала найменувань

Шкала найменувань використовується для опису приналежності до певних класів. Всім об’єктам одного і іншого класу присвоюється один і той же число, а об’єктам різних класів – різні числа. У зв’язку з цим шкала найменувань часто називається шкалою класифікації. Вона зберігає відносини еквівалентності і відмінності між об’єктами і використовується для індексації номенклатури виробів (специфікація виробів), документів і видів інформації в АСУ, нумерації підрозділів в організації.

Отже, поняття єдиності відображення полягає для шкали найменувань у взаімооднозначном допустимого перетворення. Це означає, що якщо є два варіанти приписування класам числових значень, то вони повинні бути пов’язані між собою взаімооднозначном, що дозволяє встановити зв’язок між числовими варіантами опису класів еквівалентності.

Таким чином, шкала найменувань єдина з точністю до взаємооднозначної перетворення. Це означає, що в даній шкалі відсутні поняття масштабу і початку відліку.

Посилання на основну публікацію