Що таке західництво?

Західництво– напрям у російській суспільній і філософській думці, який сформувався в середині ХІХ століття. Представники цієї течії були впевнені, що Росія повинна слідувати по шляху вже пройденому західною цивілізацією.

 

 Також вважалося, що засвоївши західноєвропейський досвід, Росія зможе здійснити грандіозний ривок і тим самим істотно обігнати своїх «вчителів», реалізувавши за короткий час, те, що вони робили століттями і істотно піти вперед. Західники перебували в стані постійної ідеологічної полеміки з представниками іншого найбільшого напрями суспільної думки – слов’янофілами. Останні вважали шлях Росії унікальним і не має нічого спільного з західним. Обидва рухи – і західники, і слов’янофіли сформувалися в кінці тридцятих років ХІХ століття, в результаті бурхливих суперечок, що почалися після публікації «Філософських листів» Чаадаєва, які зачіпають питання історичного шляху Росії.

 

 Представники західництва (як і слов’янофіли) виступали за якнайшвидше скасування кріпосного права, шляхом реформ, що проводяться урядом в тісній співпраці з дворянами. Послідовники вчення вважали, що на зміну абсолютної монархії повинна прийти парламентська монархія, підкріплена конституційними правами, як у багатьох західноєвропейських країнах, таких як Англія чи Франція.

 

 Також йшлося про необхідність модернізації країни за принципом буржуазних країн Європи, необхідність стрімкого розвитку промисловості та інфраструктури (в першу чергу залізниць), вільному розвитку торгівлі. З точки зору західників, поставлених цілей можна досягти виключно мирним і безкровним шляхом, ведучи діалог з урядом і впливаючи на нього громадською думкою, а також розвиваючи науку і освіту. Революційні потрясіння, як і будь-які інші прояви насильства, вважалися неприпустимими.

 

 Представники західництва дуже високо цінували роль Петра І, вважаючи проведені ним реформи найважливішою історичною віхою, повернувшей Росію на правильний історичний шлях.

 

Найвизначнішими представниками західництва вважаються П. Я Чаадаєв, В. С. Соловйов, І. С. Тургенев, В. П. Боткін, Т. Н. Грановський. Ідеї цієї течії тією чи іншою мірою поділяли , В. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтиков-Щедрін, А. Ф. Писемський і багато інших російські літератори.

Посилання на основну публікацію