Що таке заробітна плата – визначення

Людина, яка живе в суспільстві, трудиться і отримує заробітну плату. Від праці залежить, якими благами і в якому обсязі користується людина. Як правило, розумний, вміє організувати свою працю людина, живе краще, ніж ледачий і байдужий. Координуючи трудову діяльність, вкладаючи більший або менший працю, людина коригує заробітну плату, а разом з нею і свій добробут. Заробітна плата – ключове джерело добробуту працівника.

Що таке заробітна плата? Заробітна плата – грошова виплата, вироблена роботодавцем за виконаний працівником працю.

Заробітна плата – форма матеріальної винагороди за працю, виражена в грошах.

При прийомі на роботу працівникові встановлюється розмір заробітної плати, він підтверджується документально. За документ може виступати колективний договір, трудовий договір з конкретним працівником, інший офіційний документ або його копія, завірена роботодавцем.

Розмір заробітної плати встановлюється в залежності від кваліфікації працівника, наявності досвіду, обсягу виконуваної роботи, умов праці. Кожен працівник знає, що заробітна плата – це постійна грошова виплата, яку виробляє роботодавець за виконання прямих трудових обов’язків.

До заробітної плати також відносяться доплати і надбавки за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних. Наприклад, робота в умовах Крайньої Півночі або на територіях, що зазнали радіоактивного зараження. До заробітної плати прирівняні регулярні премії, заохочувальні виплати.

Заробітна плата не може бути нижче певної норми. Мінімальний (найменший) розмір заробітної плати діє одночасно на всій території України, він встановлюється Федеральним законом і не може бути нижчим за величину прожиткового мінімуму працездатного населення ..

Заробітна плата поділяється на нараховану (належну працівникові за його працю) і виплачену (отриману на руки) після віднімаючи податків. Нараховує заробітну плату, як правило, бухгалтер в організації, в якій працює працівник.

Заробітна плата в чому залежить від стану економіки, від кваліфікації робочої сили, від рівня, стабільності і перспективності виробництва, від попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, рівня техніки і технологій, та інших факторів.

Основними формами заробітної плати є погодинна заробітна плата і відрядна.

Погодинна заробітна плата – це форма оплати праці, при якій розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованого часу, кваліфікації працівника і якості праці. Застосовується на роботах, на яких не можуть бути встановлені норми виробітку, або впроваджувати їх недоцільно. Для керівних, інженерно-технічних працівників і службовців погодинна заробітна плата встановлюється у формі системи окладів (посадових окладів), а для робітників – у формі тарифної системи.

Відрядна заробітна плата – це така форма оплати праці, при якій працівник отримує грошову виплату відповідно до кількості і якості виробленої ним продукції або виконаної роботи. Тобто працівник отримує гроші за те, скільки і чого конкретно зробив.

Основний документ, який регулює трудові відносини між роботодавцем і працівником – Трудовий кодекс України. Трудовий кодекс – це перелік законів, які зобов’язані дотримуватися і службовці державних і муніципальних установ і працівники комерційних фірм.

Висновок: заробітна плата – це встановлений угодою сторін (не нижче державного мінімуму) регулярне винагороду працівника, яке роботодавець повинен виплачувати йому за виконану роботу за трудовим договором. Виплата проводиться за заздалегідь введеним розцінками, нормам, тарифами відповідно до кількості і якості витраченої працівником праці.

Посилання на основну публікацію