Що таке витрати в бухгалтерському обліку?

Облік витрат підприємства – одна з невід’ємних складових роботи бухгалтера.

Дані показники дозволяють проводити аналіз і прогнозувати обсяги продажів, чистий дохід в цілому або за окремими видами продукції, а також оцінювати якість діяльності компанії і контролювати виробничі процеси. Але що таке витрати? І які вони бувають?

Що таке витрати?
Під витратами розуміють сукупність витрат підприємства, пов’язаних з виконанням будь-яких операцій. Головним чином до них відносять витрати на виготовлення товарів, тобто кошти, витрачені на закупівлю матеріалів, оплату праці, транспортування та інше.

Хоча в цілому вони включають в себе і специфічні витрати, такі як гарантійний ремонт, оплату податків або втрати від шлюбу. Розуміння витрат тісно пов’язане з обмеженою кількістю ресурсів на підприємстві та можливістю відмови від виготовлення альтернативних товарів або послуг.

Які витрати бувають в бухобліку?
При веденні бухгалтерського обліку до уваги беруться два види витрат – явні і приховані. До перших відносять фактичні витрати, які компанія несе за рахунок коштів, отриманих нею від зовнішніх постачальників.

Простіше кажучи, до них відносяться витрати, які потрібні для ведення виробничого процесу. Сюди входить зарплата працівників, амортизація, плата за оренду приміщення, податкові відрахування, закупівля сировини і т. Д.

Приховані (або альтернативні) витрати являють собою дохід підприємства, який воно «жертвує» на власне виготовлення товарів або інші господарські цілі.

Іншими словами, такі витрати – це упущена вигода компанії, яку вона могла отримати, якби вибрала альтернативну вартість, альтернативні ринки збуту або альтернативні види продукції.

Що розуміють під витратами виробництва?
Економічна сутність витрат виробництва полягає в залежності виготовлення товарів від застосовуваних для цього матеріалів і інших ресурсів. У бухобліку такі витрати відображаються як собівартість і включають в себе матеріальні витрати на сировину, заробітну плату, амортизацію, податки.

По відношенню до розмірів виробництва їх поділяють на постійні і змінні, які в сукупності складають валові (загальні) витрати.

Постійні витрати не залежать від будь-якого часового проміжку і здійснюються навіть у тому випадку, якщо компанія в даний момент не виготовляє конкретний вид продукції на певному обладнанні.

До таких відносять орендну плату, зарплату персоналу, витрати на маркетингову діяльність, комунальні платежі (оплата електроенергії, водопостачання, газу). Повністю виключити їх з обліку компанії неможливо, оскільки при закритті підприємства вони стають безповоротними.

Змінні витрати безпосередньо залежать від обсягів продукції, що випускається. Чим більше виробляється товарів на підприємстві, тим більше необхідно витратити на закупівлю сировини, транспортування, паливо. Найбільший обсяг у витратах такого виду займають вартість матеріалів і заробітна плата працівників, задіяних у виробництві.

Що таке витрати обігу в торгівлі?
Специфіка роботи торгових підприємств накладає відбиток на ведення бухгалтерського обліку. Витрати обігу являють собою витрати, пов’язані з продажем продукції. Крім основних пунктів, таких як зарплата, амортизація і податки, до них відносять витрати на перевезення товарів, сортування, зберігання на складах, покупку тари або упаковки.

При цьому витрати обігу частково відрізняються від собівартості. Якщо під собівартістю розуміють вартісну оцінку ресурсів, використовуваних в продажах, то під витратами обігу – грошове вираження цих витрат.

У чому різниця між економічними і бухгалтерськими витратами?
Підхід до витрат економістів і бухгалтерів може дещо відрізнятися. Якщо бухгалтер веде облік тільки фактично зроблених витрат, то економіст враховує витрати, які несе підприємство з власних коштів.

Внутрішні ресурси можуть використовуватися для виробництва додаткової продукції або ведення інших видів діяльності. Подібний облік відіграє важливу роль в роботі компанії, оскільки дозволяє визначити перспективи її розвитку та прийняти оптимальні рішення в тій чи іншій сфері.

Посилання на основну публікацію