Що таке валові інвестиції: визначення

Вілові інвестиції – це витрати, які здійснюються з метою підвищення потужності основного капіталу. Вони включають в себе суму амортизаційних відрахувань і чистих капіталовкладень. До амортизаційних відрахувань відносять ресурси, які потрібні на відшкодування зносу основних засобів виробництва, їх відновлення та заміну. Валові вкладення дозволяють забезпечити гармонійну діяльність бізнес-проекту, його стабільний фінансовий стан і збільшення прибутку.

Характеристика формули

Валових інвестицій формула має такий вигляд: Амортизація + Чисті інвестиції. Якщо їх показник перевищує величину амортизаційних відрахувань, а, отже, чисті фінансові надходження є величиною з позитивним знаком, то в цьому випадку можна з упевненістю сказати, що певне підприємство знаходиться в процесі економічного підйому.

Якщо результат підрахунків виявиться рівним величині амортизації, значить чисті капіталовкладення мають нульовим значенням. Іншими словами, в бізнес-проект надходить таке ж число основних засобів, що і споживається. Такий показник є ознакою відсутності економічного зростання.

У разі перевищення показника амортизації над інвестиційними вкладами, здійснюваними для розвитку підприємства, можна говорити, що бізнес перебуває в процесі економічного спаду. Показник чистих капіталовкладень тут буде виступати в якості негативної величини.

З вищесказаного можна зробити висновок, що склад валових інвестицій показує, наскільки успішно в даний момент оцінюється підприємство. Крім того, він свідчить про те, наскільки успішно буде подальший економічний розвиток і висловлює співвідношення вкладених коштів з підсумковим результатом інвестування. Найкращим результатом є перевищення обсягу капіталовкладень, спрямованих на розвиток, над амортизаційними відрахуваннями.

Коротка інформація про внутрішні капіталовкладення

Валові внутрішні інвестиції відносять до вкладень, які здійснюються жителями країни, а їх джерелом виступає продукція цієї держави. До них також часто ставляться витрати на придбання імпортних товарів. Їх прийнято виражати в грошах або в процентах ВВП.

Валові приватні внутрішні інвестиції – це сума приватних придбань всіх виготовлених засобів виробництва, а також змін в матеріальних і нематеріальних запасах підприємства. До засобів можна віднести будівлі, споруди, інструменти, транспорт і т.п. Валові приватні інвестиції не включають в себе державні вливання фінансових коштів.

Слід зауважити, що валові і чисті інвестиції є різними поняттями. Чисті – виміряти досить складно, так як для їх розрахунку необхідно знати величину зносу основного капіталу, відстежити яку практично неможливо. Вони розраховуються як сукупність інвестиційних вливань, вкладених з метою збільшення виробничих потужностей бізнес-проекту, з вирахуванням показника амортизації.

Чисті – це матеріальні або нематеріальні вкладення, здійснювані з метою підвищення приросту основного капіталу. Залежно від характеру їх використання, вони бувають наступних видів:

  • Реальні, до яких відносяться запаси виробничих матеріалів, об’єкти нерухомого майна, основні фонди, нематеріальні активи, підготовка і перекваліфікація кадрового складу підприємства, а також науково-дослідна діяльність.
  • Фінансові, що включають в себе банківські депозити, цінні папери, дорогоцінні метали, камені і т.д.

Таким чином, валові інвестиції включають в себе сукупність чистих капіталовкладень і величини амортизації. До останньої відносять фінансові надходження, що вкладаються з метою заміни старого обладнання, будівництва нових споруд і т.д. Чисті вкладення – це додаткові інвестиційні вливання, які дозволяють збільшити виробничі потужність. Якщо обсяг інвестицій, спрямованих на підвищення потужності основного капіталу підприємства, більше показника амортизації, то можна судити про зростання економіки. Якщо, навпаки, обсяг менше, то спостерігається економічний спад підприємства.

Посилання на основну публікацію