Що таке трест, картель і синдикат в економіці?

Складна економічна ситуація нерідко змушує підприємства об’єднуватися в монопольні організації, які можуть спільно регулювати ціни на ринку і здійснювати контроль над збутом товарів.

На сьогоднішній день існує безліч видів таких монополій, але раніше найбільш популярними вважалися трест, картель і синдикат. Що це за об’єднання? І чим вони відрізняються один від одного?

Що таке трест?
Походження терміна «трест» пов’язують з англійським словом trust, що означає «довіряти, покладатися». Найбільшого поширення такі організації отримали в XIX столітті і мали на увазі під собою монополістичне об’єднання, в якому учасники не мають юридичної або комерційної самостійності. Після об’єднання компанії потрапляли під єдине управління, зосереджений в руках головного підприємства.

Правові та майнові інтереси компаній в тресті захищалися спільно, а загальний прибуток розподілялася відповідно до їх пайовою участю. Трести були найбільш поширеною формою організацій в СРСР, що в підсумку призвело до монополізацією і сверхцентрализации радянської економіки.

Сьогодні в Росії трестів не існує, але їх аналогами виступають концерни і холдингові компанії.

Що являє собою картель?
Поняття «картель» – це похідна від італійського cartello (папір, картка) або англійської cartel (бланк, письмова угода).

Картелі є монополію, в якій кожна організація зберігає повну незалежність. Як правило, їх створення має на меті знищити конкуренцію між фірмами і на підставі цього отримувати максимальний прибуток.

Буває кілька різновидів картелів, що розрізняються в залежності від цілей їх утворення. Вони можуть створюватися для контролю над умовами продажів, для встановлення своїх цін, для поділу територій продажів або встановлення власної частки в окремих сферах промисловості.

У багатьох державах картелі заборонені на законодавчому рівні, але в деяких, навпаки, використовуються для реструктуризації промислових галузей і зменшення конкуренції між невеликими організаціями. У наш час картелі найчастіше створюють в м’якших формах, таких як ліцензійна угода або патентні пули.

Що таке синдикат?
Поняття «синдикат» походить від французького слова syndicat, яке перекладається як «профспілка».

Як монополістична організація синдикати націлені на усунення конкурентів і поліпшення власних умов торгової діяльності. Учасники таких монополій втрачають комерційну самостійність, але зберігають при цьому юридичну і виробничу.

Синдикати були поширені в дореволюційній Росії і зазвичай представляли собою об’єднання трестів. Сьогодні, як і картелі, в більшості країн вони заборонені антимонопольним законодавством, але в деяких державах існують донині.

Яскравим прикладом сучасного синдикату виступає міжнародна корпорація De Beers, що займається видобутком і обробкою алмазів. В даний час вона контролює лише близько 40% алмазного ринку, хоча на початку XX століття їй належало 95% від загальносвітової алмазної промисловості.

У чому різниця між трестом, картелем і синдикатом?
Різниця між монополістичними організаціями полягає, в першу чергу, з метою їх створення. У картелі і трести зазвичай об’єднувалися компанії, які займалися безпосередньо виготовленням продукції. Їх робота була спрямована на регулювання обсягів виробництва в різних сферах промисловості і зниження виробничих витрат.

На відміну від них, синдикати утворювалися для підвищення доходів і представляли собою об’єднання продавців одного товару, тобто синдикати функціонували в якійсь одній промисловій галузі та використовували в своїй роботі договірне регулювання цін.

Посилання на основну публікацію