Що таке собівартість продукції і з чого вона складається?

Собівартість входить до числа найбільш важливих показників виробничого процесу та дає змогу побачити різні сторони діяльності компаній.

Її рівень безпосередньо пов’язаний з якістю та обсягами вироблених товарів, витратами на зарплату, матеріали, верстати, використанням часу робітників. Що ж таке собівартість? І яка її структура?

Що таке собівартість?
Собівартість – це сукупність коштів, які компанія витрачає на виготовлення і продаж своєї продукції. За фактом вона являє собою грошовий вираз витрат компанії і входить в обов’язкову систему управлінського обліку.

Саме на її основі лежить велика частина рішень, прийнятих бізнесменами, оскільки від собівартості багато в чому залежить рентабельність і прибуток підприємства.

Які види собівартості бувають?
Залежно від розмірів витрат, що здійснюються в процесі виготовлення товарів, собівартість може бути цехової, виробничої і повної. Цехова включає в себе всі витрати, які понесли цеху та інші структури, які брали участь у виготовленні.

Виробнича розраховується підсумовуванням цехової собівартості і загальних цільових витрат компанії на виробництво продуктів, а повна враховує витрати не тільки на виробництво, але і на реалізацію та інші супутні послуги.

З чого складається собівартість?
Витрати, що утворюють собівартість товарів, групують відповідно до їх економічним змістом:

– Матеріальні, куди входить вартість комплектуючих, сировини, енергії, що витрачається на виробництво, і загальновиробничі витрати.

– Зарплата. У цій групі враховуються витрати на трудову оплату, в тому числі заробіток основного і допоміжного персоналу, службовців і працівників інтелектуальної сфери.

– Відрахування на соцпотреби (витрати на пенсійне та соціальне страхування, на медичні поліси, в фонд зайнятості).

– Амортизація основних засобів, тобто часткове перенесення на собівартість засобів, пов’язаних із зносом обладнання.

– Інші витрати – кошти, витрачені на реалізацію продукції, транспортування, маркетинг і т. Д.

Існує й інша класифікація витрат – за статтями калькуляції, яка характеризує призначення витрат і те місце, де вони виникли. До цього переліку входять 10 найменувань:

– Сировина (матеріали, напівфабрикати);

– Паливо, що витрачається на виготовлення товарів;

– Амортизація;

– Основна зарплата (оклади, відрядні тарифи);

– Додаткова зарплата (надбавки, доплати);

– Кошти на відрядження;

– Витрати, пов’язані з діяльністю сторонніх компаній;

– загальновиробничі витрати;

– Витрати на соціальні заходи;

– Адміністративні витрати.

Як розраховується собівартість?
Головними показниками при розрахунку собівартості виступають собівартість всієї товарної партії, собівартість одиниці товару і витрати на 1 рубль продукції. За основу беруться звіт про прибутки і збитки, кошторису витрат на виробництво, а також додатки до балансу річної звітності підприємства.

При обчисленні використовуються умовно-постійні та змінні витрати компанії. Розміри змінних витрат можуть змінюватися в залежності від випуску продукції, умовно-постійні витрати зберігаються незмінними і включають в себе амортизацію, заробіток управлінців і обслуговуючого персоналу, витрата на оренду приміщень.

Навіщо потрібно планування собівартості?
Планування собівартості проводиться з метою підвищити рентабельність підприємства. Для цього управлінці виявляють наявні резерви для зниження витрат і намагаються збільшити внутрішньогосподарські накопичення.

Завдяки зменшенню витрат підприємствам вдається значно підвищити обсяги продукції, що випускається і, відповідно, досягти зростання рентабельності. Як правило, планування собівартості виходить з витрат сировини, витрат на реалізацію і маркетингові заходи, а також враховує прогресивні норми витрат праці.

Посилання на основну публікацію