Що таке сальдо в бухгалтерії?

Багато людей за родом своєї діяльності нерідко стикаються з бухгалтерськими термінами, проте не кожен знає, що вони означають і для чого застосовуються.

Одним з основних понять в бухгалтерії є сальдо. Більшості з нас це слово відомо поверхнево і зазвичай асоціюється з якоюсь різницею. Так і є – в загальному розумінні сальдо означає різницю між які надійшли грошима і витраченими, хоча бухгалтера розглядають цей термін глибше і трохи ширше. Що ж таке сальдо? І де воно використовується?

Що означає слово «сальдо»?
Що таке сальдо в бухобліку?
Що таке дебетове сальдо?
Що значить кредитове сальдо?
Що таке сальдо в квитанції за електроенергію?

Що означає слово «сальдо»?

Термін сальдо потрапив в російську мову з італійської мови і в буквальному сенсі перекладається як «залишок, розрахунок». Вперше це слово стали використовувати в бухобліку ще в XIX столітті. У ті часи під ним розуміли залишок грошових коштів по бухгалтерським рахунках.

Таке значення збереглося до наших днів, хоча і отримало ширший зміст. Якщо раніше сальдо застосовували тільки для визначення різниці між дебетом і кредитом, то зараз його можна зустріти і в термінології міжнародних торгових відносин.

Що таке сальдо в бухобліку?

У бухобліку сальдо дозволяє відобразити стан грошових коштів компанії на якусь певну дату і означає різницю між сумами, які надійшли на її рахунок і списаними з цього рахунку.

Якщо не вдаватися в економічну термінологію, простими словами сальдо можна охарактеризувати як різницю між доходами і витратами підприємства.

Для розрахунку цього показника бухгалтера складають оборотно-сальдову відомість, в якій записують всі господарські операції компанії за розрахунковий період.

Для формування такої відомості необхідно визначитися з різновидом рахунку, різницю за яким слід обчислити. У бухгалтерії розрізняють активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.

До активних відносяться всі види балансових статей, які пов’язані з майном підприємства (наприклад, «Матеріали» або «Основні засоби»). Під пасивними розуміють статті, що відображають джерела появи цього майна ( «Резервний капітал»), а під активно-пасивними – статті, які містять відомості і про майно, і про джерела його формування.

Що таке дебетове сальдо?

Залежно від переважання дебету або кредиту на рахунках розрізняють, відповідно, дебетове і кредитове сальдо. У загальному розумінні сальдо може з’являтися на обох сторонах проводки – і на правій, і на лівій. Однак якщо на дебетової стороні воно виявляється більше, ніж на кредитової, то зветься дебетове.

Його відображають в активі балансу і тим самим показують стан майна компанії на конкретну дату. Як правило, дебетових сальдо стає в тому випадку, якщо в минулому періоді підприємство більш виступало як кредитор, ніж дебітор.

Що значить кредитове сальдо?

Якщо при розрахунку сальдо буде більше на кредитової боці, його називають кредитовим. Воно відбивається в пасиві балансу і виникає, коли оборот по кредитових операцій перевищив оборот по дебетових.

Зазвичай подібні ситуації трапляються, якщо за розрахунковий період організація брала продукцію або послуги від сторонніх дебіторів. Часто буває так, що за окремими рахунками виникає і дебетове, і кредитове сальдо, а іноді воно може дорівнювати нулю – тоді рахунок вважають закритим.

Що таке сальдо в квитанції за електроенергію?

З сальдо доводиться стикатися не тільки економістам, але і людям, далеким від бухгалтерії. При отриманні квитанції на електроенергію його можна побачити в розрахунковій графі, що відображає баланс на особовому рахунку.

Як говорилося вище, сальдо – це різниця між надходженнями та витратами, тому в квитанції воно означає борг або переплату за світло. Якщо розраховуючись за електроенергію за попередній період, ви не доплатили за рахунком, то сальдо буде показано зі знаком «мінус», якщо ж переплатили, то без знака «мінус».

Посилання на основну публікацію