Що таке ринок

Кожен день люди здійснюють безліч операцій, перетворюючи грошові кошти в продукцію. Отримана продукція – це результат обміну. Людина набуває благо в такій кількості, в якому бажає, за певну плату, яка встановлюється на договірній основі. Така форма обміну називається ринком.

Отже, ринок – це система відносин, що зв’язують постачальника і споживача цих товарів (послуг). Там же формується ціна, яка є грошовим виразом вартості продукту.

Види ринків, що функціонують в економіці

Залежно від об’єкта ринкових відносин ринки бувають:

 • ресурсні (природні ресурси, робоча сила, засоби праці);
 • споживчі (продовольчі, непродовольчі товари, споживчі послуги);
 • фінансові (кредитно-грошові відносини, золотовалютний резерв, страхування, контракти).

Класифікація за масштабами виглядає наступним чином:

 • одиничні, що представляють собою окремі торгові точки;
 • локальні – велика кількість індивідуальних точок, об’єднані в одну торговельну;
 • регіональні – торговельні майданчики, які об’єднують торгові точки певного населеного пункту;
 • національні – об’єднання регіональних сегментів;
 • міжнародні – торговельні майданчики інтегрованих утворень;
 • світові.

Класифікація в залежності від обсягів товарообігу:

 • оптові;
 • роздрібні;
 • державні закупівлі.

За ступенем свободи покупця і продавця розрізняють:

 • монопольні (одна фірма-виробник);
 • монополістичні (один споживач);
 • олігопольні (мала кількість фірм-виробників, які ведуть свою діяльність на основі таємної змови);
 • олігополістичні (обмежена кількість покупців, які ведуть свою діяльність на основі таємної змови);
 • модель досконалої конкуренції (ідеальний вид конкурентного ринку, де є велика кількість споживачів і торгових посередників, незалежних один від одного).
Посилання на основну публікацію