Що таке рентабельність – визначення

Прибуток – це головний показник господарської діяльності підприємства. При її розрахунку з сукупного доходу компанії і віднімаються витрати на ведення бізнесу.

Однак по розрахованій сумі неможливо судити про успішність роботи фірми. Прибуток в 10 млн рублів буде хорошим значенням для невеликого підприємства або індивідуального підприємця, але нікчемним фінансовим результатом для великої корпорації.

Виручка, прибуток, витрати – це абсолютні величини, які використовуються для вимірювання результатів. Їх можна застосовувати для порівняння фінансових підсумків, коли базові умови ідентичні або мало змінилися.

Наприклад, при аналізі господарської діяльності однієї фірми можна порівняти виручку за 1-й і 2-й квартали звітного періоду і зробити висновок про те, чи збільшився торговельний оборот.

Однак для глибокого дослідження діяльності компанії таких показників недостатньо. Щоб порівняти фірму з конкурентами, виявити причини падіння або зростання прибутку, знайти точку окупності, абсолютні величини потрібно скорегувати.

Наприклад, для порівняння ефективності роботи двох фірм потрібно врахувати їх розміри. Для цього виручку, прибуток або інші абсолютні показники ділять на вартість активів підприємства. Отриманий коефіцієнт покаже розмір виручки (прибутку і т. Д.), Що припадає на 1 рубль майна. Розраховані величини називають відносними.

Відносні показники одержують шляхом співвідношення двох абсолютних величин. Зазвичай їх вважають у відсотках.

Рентабельність – це оцінка ефективності використання ресурсів – грошей, персоналу, основних засобів, матеріальних активів, що є в розпорядженні фірми.

Про всяк випадок уточню поняття ефективність – це досягнення максимального результату з мінімальними зусиллями (моральними, матеріальними, часовими і фізичними витратами).

Рентабельність – це показник ефективності, але виражений в грошах

Для розрахунку рентабельності основним абсолютним показником, який включається в формулу, є прибуток від господарської діяльності. Фінансовий результат ділять на виручку (обсяг продажів), вартість використаних ресурсів, розмір активів компанії, вкладені інвестиції і інші величини.

Тобто простими словами – це частка від ділення прибутку на інший абсолютний показник стану бізнесу (обсяг продажів). Вона показує частку прибутку в цій величині.

Чим вище рентабельність – тим успішніше бізнес. Загальноприйнятих нормативів не існує. Можна порівняти отримане значення з середньогалузевими індикаторами, показниками конкурентів або інших підприємств.

Якщо за результатами звітного періоду отримано збиток, значення буде негативним. У цьому випадку говорять про нерентабельність бізнесу.

Нерентабельне виробництво – це збиткове напрямок діяльності.

Посилання на основну публікацію