Що таке прямі інвестиції: визначення

Одними з найбільш доступних інвестиційних інструментів, що застосовуються багатьма вітчизняними фірмами для розвитку бізнесу, виступають різні види прямих інвестицій, доступні компаніям незалежно від рівня їх розвитку, особливо на етапі становлення.

Форми прямого інвестування

До прямих зараховані такі види вкладень, які характеризуються довготривалість співпраці в вигляді контролю економічного агента (інвестора) однієї країни за керованою компанією, розміщеної в іншій країні.

Прийнято виділяти такі форми прямих інвестицій:

  • Купівля пакету акцій компанії іноземним інвестором. Розмір вкладеного капіталу становить при такій формі не менше ніж 10 (20)% загального розміру акціонерного капіталу фірми.
  • Реінвестування доходу (прибутку). Прибуток від функціонування акціонерного підприємства, що переходить в розпорядження іноземного інвестора (після розподілу дивідендів), використовується для подальшого розвитку компанії. Величина реінвестованого прибутку співмірна частці вкладника в капіталі.
  • Надання кредиту всередині підприємства або проведення рівноцінної фінансової процедури для погашення взаємозаборгованості між головною фірмою і її філією (закордонним).
  • Переважне значення прямих серед інших вкладень існуючих форм іноземного інвестування пов’язане з рівнем їх впливу на міжнародні виробничі процеси в цілому і істотним впливом на окремі країнові економіки.

Моделі прямих вкладень як спосіб переміщення капіталу

Активне зростання переміщень міжнародного капіталу за допомогою вкладень привів до виникнення різних моделей прямих інвестицій.

Модель ідеї монополістичного переваги

Суть: іноземний вкладник перебуває в не настільки сприятливих умовах порівняно з корінним представником. Тому він потребує додаткових (монополістичних, тільки для нього) послаблення для отримання прибутку, свого роду винагороди за інвестиційний ризик. Переваги можуть виражатися через недосконалість ринкової конкуренції (продукту або ресурсів), державні пільги та інше.

Модель життєвого циклу товару

Цикл життя товару включає етапи монопольного виробництва та вивезення (експорту) товару; появи подібного товару у конкурентів інших країн і його впровадження на своїх ринках; переміщення конкурентів на ринки третіх країн і далі – країни-піонера. Компанія, прискорюючи проходження одних етапів і посилюючи свій вплив на інших, впливає на розміри одержуваного прибутку.

Модель інтернаціоналізації

Полягає в тому, що в великому об’єднанні існує специфічний внутрішній ринок, регулювання яких здійснюється керівництвом об’єднання. У реальності велика частка в формальному відношенні міжнародних операцій в дійсності є внутріфірмовими операціями величезних об’єднань або транснаціональних корпорацій.

Еклектична модель

Сенс моделі в тому, що початок закордонного виробництва (застосування фірмою прямих інвестицій) пов’язано з наявністю передумов у вигляді специфічних переваг власника в іншій країні, вигідністю використання самою організацією цих переваг і переваг на місці, більш ефективним використання за кордоном певних ресурсів виробництва. При виборі способу інвестування еклектична форма відрізняється найбільшою популярністю

Види прямого інвестування ресурсів

Найбільш прибутковими є інвестиції у вигляді розміщення грошей в інноваційні технології – патенти та сертифікати можуть бути використані в інших комерційних проектах, приносячи прибуток.

Інвестування технологічного обладнання вигідно самим виробникам цього обладнання, що здійснює переоснащення виробництва та налагодження технологічного процесу.

Прикладом прямих інвестицій є машинобудівна сфера. В даний час в Україні діють виробництва, зайняті випуском і складанням автомобілів, що належать іноземним компаніям, або організовані у вигляді спільних підприємств.

Посилання на основну публікацію