Що таке попит і пропозиція в економіці?

Попит і пропозиція складають основу ринкової економіки. Ці фундаментальні поняття мають прямий вплив на формування цін і виступають важливими важелями споживчого ринку.

По суті, сам ринок можна назвати співвідношенням пропозиції і попиту або механізмом взаємодії між продавцем і покупцем. Що ж таке пропозиція і попит? І як дані інструменти впливають на ціноутворення?

Що таке попит?
Попит – це потреба людини в продукції або послуги. Іншими словами дане поняття можна охарактеризувати як обсяг товарів, які хоче або готовий купити споживач. З одного боку, попит показує потребу людини в тій чи іншій продукції в конкретних кількостях, а з іншого – демонструє можливості споживача оплатити свої покупки за доступними цінами.

Розрізняють декілька видів попиту. Індивідуальний попит відображає бажання і можливості однієї людини, ринковий – аналогічні потреби всіх потенційних покупців. У більшості випадків його величина залежить від очікувань і доходів людей, вартості товарів або послуг.

Іноді на цей показник можуть впливати нецінові фактори, такі як переваги людини, модні віяння або можливість замінити конкретний вид продукції аналогами.

Що таке закон попиту?
Закон попиту – взаємовідношення між кількістю продукції, яку людина хоче купити, і її вартістю.

Простими словами, при наявності на руках певної грошової суми покупець зможе отримати тим більше продукції, ніж нижче її вартість. І навпаки, зі зростанням цін обсяги покупок будуть менше.

У макроекономіці закон попиту розглядають з точки зору зміни вартості продукції і доходів людей. Якщо зростає прибутковість, значить зростає попит, якщо ж підвищується ціна, відповідно, зменшується можливість покупки.

Що називають пропозицією в економіці?
Розуміння пропозиції визначається відповідно до побажань і можливостям продавця. По суті, це товари або послуги, які зараз присутні на ринку і відображають потреби продавця в їх реалізації.

Розміри і вартість пропозиції встановлюються відповідно до можливостей виробництва. У більшості випадком обсяги пропозиції змінюються зі зміною вартості продукції і послуг. Якщо ціна занадто низька, продавець пропонує мало продукції, залишаючи її частина на складах.

Якщо ж висока – навпаки, намагається збільшити обсяг виробництва і запропонувати покупцям всі наявні товари, включаючи браковані.

На величину пропозиції впливає безліч факторів – наявність товарів-аналогів, розміри податків, рівень технологій, задіяних на виробництві, а також соціальні або інфляційні очікування продавця.

Пропозиція може істотно змінюватися, якщо змінюється собівартість товарів або індивідуальні смаки покупців. Часто на розмір пропозиції впливає число конкурентів на ринку. Чим більше постачальників аналогічного товару, тим менший обсяг продукції пропонує один конкретний виробник.

Що таке закон пропозиції?
Закон пропозиції прямо протилежний закону попиту. Якщо у покупця потреби збільшуються в міру зниження вартості, то у продавця – з її ростом.

Підвищення пропозиції обумовлено тим, що при незмінних витратах на виготовлення продукції підвищуються доходи виробника і, відповідно, йому вигідно продавати якомога більше продукції.

Як взаємопов’язані попит і пропозиція в економіці?
Закон попиту і пропозиції передбачає, що при однакових умовах, чим менше ціна, тим вище попит і нижче пропозицію. Це взаємовідношення було встановлено багато століть назад.

Ще в XIV столітті мусульманин Ібн Хальдун висловив думку, що ціноутворення залежить від попиту і пропозиції. Якщо продукція досить рідкісна і має попит, значить її вартість буде високою. Якщо товарів в достатку, а попит невеликий, ціна буде невисокою.

Намагаючись отримати високий прибуток, продавець буде купувати продукцію в тих місцях, де вона коштує менше, і, піднявши вартість, пропонувати там, де на неї є великий попит.

Посилання на основну публікацію