Що таке основні засоби в бухобліку?

Будь-яке підприємство, що займається господарською діяльністю, має в своєму активі основні засоби. Як правило, вони призначені для використання в робочому процесі або надання в оренду.

Надходження основних засобів забезпечується засновниками за рахунок вкладів в основний капітал, а також шляхом будівництва, покупки або безоплатній передачі. Що ж таке основні засоби? І для чого необхідний їх облік на підприємстві?

Що таке основні засоби?
До основних засобів компанії відносять будь-яке майно, яке використовується протягом тривалого періоду часу. Це майно може бути задіяно безпосередньо у виробництві, при виконанні будь-яких робіт, під час перевезення продукції або передачі в тимчасове користування.

У бухгалтерському обліку основні засоби відносяться до активів підприємства тільки в тому випадку, якщо вони приносять будь-які економічні вигоди, а термін їх використання перевищує 12 місяців.

До обліку основні засоби приймаються за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами підприємства, понесених на придбання, будівництво або виготовлення майна.

Якщо ці кошти були отримані шляхом обміну або дарування, за основу приймається їх ринкова вартість. Зміна первісної ціни допускається у тому випадку, якщо майно добудовувалося, зазнало реконструкцію або було частково ліквідовано.

Що таке основні засоби простими словами?
Для більш повного розуміння основними засобами можна назвати будівлі, споруди, транспорт, обладнання, інструментарій, інвентар. У сільському господарстві в активи компанії включаються багаторічні рослини (дерева, чагарники), а також робочий і продуктивну худобу.

Основними засобами визнаються і капітальні вкладення, які дозволяють поліпшити земельні ділянки, бібліотечні та музейні фонди. Словом, основні засоби – це будь-яке майно в натуральній формі, що приносить прибуток і використовується підприємствами і організаціями понад рік.

Що входить в основні засоби?
У бухгалтерському обліку основні засоби мають досить широку класифікацію, що розділяється по тими чи іншими ознаками. Так, за галузевою ознакою вони можуть бути будівельними, промисловими, транспортними і т. Д. Якщо говорити про промислові засобах, то до них зазвичай відносяться виробничі цехи, верстати, транспорт для перевезення продукції, обчислювальна техніка.

У будівельній галузі основними засобами можуть бути бульдозери, екскаватори, підйомні крани, а в галузі зв’язку – телевізійні та радіовежі, а також обладнання, що використовується для передачі сигналів.

Щодо використання кошти поділяють на діючі, недіючі і запасні. До перших відносять будь-яке майно, яке бере безпосередню участь у виробництві або наданні послуг.

Недіючі кошти – це активи, які тимчасово не використовуються в господарській діяльності, наприклад законсервовані цеху. Запасні кошти – це резервне обладнання, яке призначене для заміни вийшов з ладу.

Навіщо потрібен облік основних засобів?
Головне призначення обліку основних засобів – підвищення ефективності їх використання. Якщо управлінець має уявлення про їхню роль у виробничому процесі, він може з легкістю виявляти методи, які дозволять знизити витрати виробництва, підвищити продуктивність праці, збільшити рентабельність.

Крім цього, облік основних засобів ведеться з метою контролю їх наявності та збереження. Будь-яке майно має властивість зношуватися і приходити в непридатність, а бухгалтерський облік дозволяє своєчасно визначати доцільність витрат на ремонт, амортизацію або списання.

Що таке ревізія основних засобів?
Час від часу основні засоби на будь-якому підприємстві піддаються ревізії. Її мета – це перевірка наявності та збереження майна, його оформлення в документах і постановка на облік.

В рамках ревізії визначається первісна вартість майна, нараховуються амортизаційні витрати, а також перевіряється його стан і умови зберігання.

У разі необхідності перевірка дозволяє внести ремонт або заміну основних засобів в поточні плани підприємства і розрахувати їх залишкову вартість.

Посилання на основну публікацію