Що таке облігація: види і особливості

Облігація – це один з видів фінансових інструментів, що надають право на отримання від емітента (особи, що випустив цінний папір) повної вартості цінного паперу у вигляді грошових коштів або еквівалентного майна. Отримання номінальної вартості здійснюється у встановлені раніше терміни. Крім перерахованого вище, подібні фінансові інструменти надають можливість отримання певного відсотка від вартості представленої акції або облігації і інші майнові права.

Класифікація облігацій

З’ясувавши, що таке облігація, далі розглянемо існуючі на сьогоднішній день види. За типом отриманого доходу вони класифікуються наступним чином:

Дисконтні – надають своїм власникам дохід у вигляді дисконту. Найчастіше їх продають за ціною, яка нижче номіналу. Ближче до моменту погашення представленого боргового документа ціна на нього на відповідному ринку зростає.

З нефіксованим процентною ставкою – це фінансові інструменти, для яких характерна змінна величина грошової виплати. Розмір виплати прив’язують до певними показниками. До числа останніх можна віднести: ставку міжбанківського кредиту, рівень доходу цінних паперів, що належать державі і т.п. Розмір ставки систематично перераховується. Найчастіше цю операцію проводять раз на місяць.

З фіксованою процентною довідкою – тип, для яких характерна фіксована грошова виплата.

За конвертації представлені фінансові інструменти розрізняються наступним чином:

 • Конвертовані – акції та облігації з фіксованою процентною ставкою, які можна обміняти на різні боргові папери, випущені тим же емітентом. Обмін здійснюється за заздалегідь обумовленою ціною конвертації в раніше встановлену дату.
 • Неконвертовані – це акції або облігації, для яких заборонені обмінні операції на боргові документи.

По виду емітентів:

 • Державні облігації – це гарантовані урядом папери, що випускаються з метою покриття дефіциту в держбюджеті.
 • Корпоративні – це вид паперів, емітентом яких виступає корпорація. Їх випускають з метою фінансування діяльності корпорації. Найчастіше подібні документи відносяться до довгострокових боргових документів, термін погашення яких становить від одного року.
 • Муніципальні – це цінні папери, що випускаються місцевими, міськими властями. Найчастіше подібні облігації звільнені від державних податків.

Розрахунок поточної вартості облігацій здійснюється таким чином:

 

 • Розрахунок проводиться за допомогою методики дисконтування фінансового потоку, що базується на відмінність цін на фінансові кошти, отримані в різні часові проміжки.
 • Для розрахунку необхідні такі показники: ставка дисконтування (у), номінал (Ст) і час, який залишився до моменту погашення облігації (Т).
 • Поточна вартість (PV) дорівнює відношенню номіналу (Ст) до суми одиниці і ставки дисконтування (1 + у), зведених в ступінь, яка відображає час, що залишився до дати погашення облігації (Т).

 

Майбутня вартість розраховується наступним чином:

 • Як і для попереднього варіанту, розрахунок майбутньої вартості облігації проводиться методом дисконтування грошових потоків.
 • Для розрахунку необхідні наступні показники: час, на яке розраховується вартість (Т), поточна вартість облігації (PV) і ставка дисконтування (у).
 • Майбутня вартість (FV) дорівнює поточної вартості (PV) помноженої на суму одиниці і ставки дисконтування (1 + у), зведена в ступінь, яка буде показувати часовий проміжок, на який здійснюється розрахунок (Т).

На сьогодні існують такі методики розрахунку облігаційної вартості:

 • ISMA yield – метод, при яких враховується частота виплати грошових коштів за облігаціями.
 • IRR yield – це метод внутрішньої норми прибутковості. Для представленого методу чиста приведена вартість прирівняна до нуля. Розрахунок здійснюється з урахуванням потоку платежів, який дисконтирован до поточного дня.
 • ISMA yield (adjusted) – це метод, ідентичний ISMA yield. Від останнього він відрізняє урахуванням календаря святкових днів, до якого здійснена прив’язка цінних паперів. Внаслідок цього відбувається зміна дати фінансових виплат.
 • IRR yield (adjusted) – метод, ідентичний IRR yield. Єдина відмінність цих двох методик полягає в тому, що в останній час розрахунку фінансових потоків не враховується календар святкових днів.
 • Simple – методика, яку головним чином застосовують для векселів і бескупонних паперів.
Посилання на основну публікацію