Що таке непрямі інвестиції: визначення

Основне визначення інвестицій вказує на те, що головною ідеєю будь-якого проекту є вкладення капіталу на якийсь проміжок часу, в який має бути отримано прибуток в розрахованому заздалегідь розмірі. Інвестор може вибирати і вести інвестиційний проект сам або використовувати послуги фінансових посередників. Другий спосіб відноситься до поняття, відомому як непрямі інвестиції.

Суть непрямого інвестування

Непрямі інвестиції проводяться за участю третьої сторони. Це означає, що вкладник передає, наявний у нього в наявності інвестиційний інструмент в довірче управління стороні посередника. Посередниками можуть бути:

 • інвестиційні консультанти;
 • фінансові брокери;
 • пайові фонди і трасти різного характеру (стаття про те, що являють собою пайові інвестиційні фонди);
 • банки комерційного типу.

Як інструмент виступають не тільки грошові кошти, а й цінні папери. Фінансовий посередник може надавати тільки консультаційні послуги з інвестування в той чи інший проект. Існує і форма відносин, при якій вкладник категорично не приймає ніякої участі в процесі збільшення капіталу. У цьому випадку спочатку обмовляється очікуваний розмір прибутку для інвестора і сума комісії посередника.

Типи непрямих інвестицій

Розподіл непрямих інвестицій на типи відбувається на підставі визначальних напрямків вкладення коштів:

Непряме іноземне інвестування орієнтоване на акумулювання капіталу в цінні папери через інвестиційні фонди цієї держави. Це означає, що весь процес проходить відповідно до законодавства і правилами держави, в якому працює даний проект.

Участь в боргових зобов’язаннях державного характеру (облігації).

Інвестування коштів в цінні папери, що випускаються різними фінансовими інстанціями міжнародного значення.

Кожен з типів мають свою специфіку і рівень відповідальності фінансового посередника в кожному з них різний. Інвестор обов’язково оповіщається про ризики, якими супроводжується кожен процес. При укладанні договору зі стороною, яка здійснює всі вкладення від імені вкладника, завжди обмовляється і термін розміщення капіталу в тому або іншому проекті, і ризикова складова.

Позитивні і негативні нюанси непрямих вкладень

Непряме інвестування відноситься до неактивного способу вкладення грошей. Кожен проект пов’язаний з певними труднощами, але в загальній своїй масі цей вид інвестиційної діяльності має наступні позитивний риси:

 • інвестор економить свій час, займаючись самостійно тільки відкриттям рахунку в банку;
 • вкладені кошти знаходяться під контролем у професійного брокера, відповідно і про безпеку і збереження їх піклуватися саме посередник;
 • додатковий контроль забезпечує держава;
 • диверсифікація забезпечує зниження показника ризику (що таке диверсифікація).

У той же час, непрямі інвестиції – це вкладення, які мають і недоліки. Більшість експертів вважають ці недоліки не дуже істотними, особливо для початківців інвесторів в силу того, що відсутність високих ризиків гарантує виконання зобов’язань, взятих на себе посередником. Проте варто розуміти і негативну сторону:

 • інвестор не контролює проект, в який вкладені його гроші;
 • немає можливості впливати на тактику і стратегію інвестиційної діяльності на протязі всього процесу;
 • сума прибутку знижена через необхідність оплати комісійної винагороди посереднику.

У будь-якому випадку при ухваленні рішення про вкладення коштів в інвестиційний захід через непрямі інвестиції, необхідно враховувати, як позитивні сторони, так і негативну складову в сукупності.

Взаємозв’язок між прямими і непрямими інвестиціями

Якщо розглядати весь інвестиційний сегмент ринку країни, необхідно зазначити, що непряме інвестування дуже тісно пов’язане з прямим. І зміни в ситуації того чи іншого виду вкладень в масштабах країни, обов’язково відбивається і на іншому.

Для того, щоб зрозуміти чому при динамічному зростанні обсягів прямого інвестування знижується відповідний показник непрямих вкладень, необхідно брати до уваги пропорційне розподілу дохідної частини між капіталом і працею, показники рівня споживання, а також існуючі податкові норми і обставини, що склалися на цей момент в державі.

Механізм запуску і розвитку проектів непрямого інвестування починає працювати в тих умовах, коли заощадження населення значно перевищують накопичення в виробничому секторі. Але цей процес може існувати тільки за умови наявності ефективних методів інвестування.

Правильне розміщення капіталу

В умовах ринкової економіки механізм вибору проекту для непрямого інвестування передбачає орієнтацію на високу прибутковість в найкоротші терміни. Для інвестування вибираються тільки тез заходу, які забезпечать отримання очікуваного прибутку в чітко встановлений термін, при цьому ступінь ризику прагне до нуля.

Найбільш правильними напрямками вкладення коштів, що інвестуються на сьогоднішній день вважається фінансування різних напрямків науки і виробництва, які забезпечують технічне і інтелектуальне удосконалення матеріальної бази підприємств.

При такому підході можна стверджувати, що непрямі інвестиції – це вкладення, які орієнтуються не на відсутність збиткових вкладень, але на перспективу довгострокового і сталого економічного зростання, як окремо взятого інвестора, так і країни в цілому. Причому на практиці підтверджено, що непряме інвестування більш ефективно при розгляді інвестиційної діяльності, що проводиться різними методами при однакових вступних обставин, що відбивається в показнику приросту випуску щодо одиниці інвестиційних коштів.

Посилання на основну публікацію