Що таке маркетинг – коротко

Зростання виробництва і ємності внутрішнього ринку, вдосконалення комунікацій, реклама товарів і послуг сприяли появі, крім традиційних управлінських методів, і інших напрямів. Перш за все, це дослідження і планування операцій зі збуту продукції; реклама як комплекс заходів, спрямованих на «збудження інтересу» покупців; поліпшення асортименту продукції; система заходів щодо поліпшення обслуговування споживачів та ін., т. е. орієнтація виробництва на покупця.

У сучасних умовах розширене відтворення можна забезпечити лише в тому випадку, якщо вдасться знайти надійний, стабільний, ємний ринок для колосального обсягу товарної продукції та послуг. Тому відбувається зміщення зусиль зі сфери безпосереднього виробництва в сферу виявлення інтересів, мотивів поведінки покупців, психологічних особливостей різних груп населення з метою впливу на потенційного споживача товарів, стимулювання його інтересу до тієї чи іншої покупці. Так, штучно розширюється «місткість ринку», створюються нові потреби в товарах і послугах, забезпечується їх реалізація, т. Е. Заздалегідь планується формування потрібного ринку і його величина.

Термін «маркетинг» означає ринкові, збутові та дослідницькі операції в галузі торгівлі. За Ф. Тейлору, маркетинг являє собою підприємницьку діяльність, пов’язану з напрямком потоку товарів і послуг від виробника до покупця або споживача. За іншою теорії, маркетинг- це функція компанії, пов’язана із здійсненням збутових і ринкових операцій, т. Е. Діяльність фірми, спрямована на підвищення ефективності торговельної політики компанії. Вона передбачає здійснення ряду організаційно-технічних заходів з метою збуту. Призначення маркетингу – злиття виробництва і збуту в єдиному замкнутому циклі: виробництво – ринок – конкретний покупець – максимізація прибутку.

Посилання на основну публікацію