Що таке макроекономіка

Економіка – це різноманітна діяльність мільйонів людей, які виробляють і продають, наймаються на ра- макроекономіка? боту і роблять покупки. Результати цієї діяльності відображаються у стані національної економіки. Останнє, у свою чергу, прямо або побічно зачіпає життя кожного з нас.

Говорячи про сильною або слабкою економіці, ми розмірковуємо про те, складно або легко в даній країні знайти роботу, як ця робота оплачується, які ціни на товари та послуги і як вони змінюються. Від стану економіки також залежать доходи населення, прожитковий мінімум і життєві стандарти, можливість придбання житла, здобуття освіти. Про силу чи слабкість економіки ми судимо по тому, які товари вдається країні продавати в інших країнах, а що доводиться купувати, як складається ситуація з валютним курсом та інше.

Аналізувати такі загальноекономічні явища, як економічне зростання, безробіття, інфляція, валютний курс та інші, – покликаний особливий розділ економічної науки, іменований макроекономікою. Вона вивчає ефективність використання обмежених ресурсів з метою задоволення різноманітних потреб суспільства на рівні національної економіки.

Посилання на основну публікацію