Що таке конкуренція в економіці?

Як відомо, конкуренція є основою ринкової економіки.

Ви чуєте це слово і його похідні буквально кожен день і думаєте, що це поняття добре вам відомо. Але чи все ви насправді знаєте про конкуренцію в сфері економіки? Давайте перевіримо.

Що означає слово «конкуренція»?
У чому суть конкуренції?
Чим хороша конкуренція для економіки?
Які види конкуренції бувають?
Що таке конкуренція простими словами?

Що означає слово «конкуренція»?

Конкуренція – слово, вироблене від латинського «concurro», що означає «стикатися». Це основне поняття ринкової економіки, заснованої на приватній власності, що означає боротьбу виробників на ринку за можливість отримувати найбільш високі прибутки. Ідеальна конкуренція, в поданні економістів – це ринок з необмеженою кількістю продавців і товарів, серед яких покупець вибирає найкращий.

На практиці нецінові, а часом і недобросовісні форми конкуренції найчастіше надають перевагу окремим виробникам або їх групам. Уряду економічно розвинених країн створюють для своїх виробників пільгові умови, не допускаючи появи на ринках сторонньої продукції.

Конкуренція в кінцевому підсумку призводить до витіснення з ринку дрібних виробників або до повного контролю їх діяльності великими компаніями, що мають можливість впливати на механізм ціноутворення, потоки сировини та енергоресурсів.

У чому суть конкуренції?

У поданні сучасних економістів конкуренція – це потужний фактор самоорганізації ринку, який автоматично призводить до успіху тих учасників економічного процесу, які зможуть запропонувати споживачеві найвигідніші умови.

Вважається, що ринковий конкурентний процес обов’язково сприяє усуненню недобросовісних учасників ринку і їх витіснення, так як покупець завжди вибирає найкраще співвідношення ціни і якості товару.

Об’єктом конкуренції є кінцевий споживач, який приймає рішення про купівлю того чи іншого товару або послуги відповідно до їх якістю та доступністю.

Чим хороша конкуренція для економіки?

Певною мірою наявність конкуренції є благом не тільки для економіки, але і для будь-якої сфери діяльності: науки, мистецтва, шоу-бізнесу і т.д. Учасники ринку змушені постійно вдосконалювати якість своєї продукції, рівень сервісу і інші чинники, відповідно до яких споживач робить свій вибір на користь того чи іншого продукту.

У той же час вільна, нічим не обмежена конкуренція обов’язково призводить до появи одного або декількох найсильніших виробників, які отримують панівні позиції на ринку і можуть диктувати іншим свої умови. Тому в законодавствах багатьох країн є антимонопольні закони і інші регулятори, що обмежують конкуренцію розумними рамками.

В цілому механізм конкуренції надзвичайно корисний для розвитку економіки і суспільства в цілому. Він не дає жодному з учасників ринку заспокоюватися на досягнутому, заохочує пошук нових, більш привабливих і економічно вигідних рішень. В кінцевому підсумку від конкуренції виграє споживач, який отримує досить якісні продукти за розумною ціною.

Які види конкуренції бувають?

Оскільки конкуренція є багатоплановим поняттям, економісти розрізняють безліч її видів в залежності від принципу систематизації.

За принципом організації ринкових умов конкуренція може бути:

– Досконалої – при наявності безлічі незалежних і рівноправних виробників, вільного доступу до ресурсів і товарів, вільно розповсюджуваної інформації, а також сумісності продуктів за основними показниками;

– Недосконалою – здійснюваної при порушеннях принципів рівноправності учасників ринку, обмеження самостійності виробників, контролі окремих учасників ринку за його сегментами і т.д.

За характером свого розвитку конкуренцію поділяють на:

– Цінову, при якій основним інструментом впливу на вибір покупця є ціни;

– Нецінову, що спирається на поліпшення привабливості продукту, його інноваційність, поліпшення сервісу продажів і т.д.

За масштабами ринків і розвитку конкуренція може бути:

– Індивідуальної;

– Місцевої;

– Галузевої;

– Міжгалузевий;

– Національної;

– Глобальної.

За співвідношенням характеристик попиту і пропозиції виділяють:

– Чисту конкуренцію, яка є граничним випадком досконалої конкуренції і можлива лише в галузях дрібнотоварного масового попиту;

– Олігополістичну конкуренцію, при якій на ринку діє декілька крупних виробників, що випускають подібний асортимент продуктів;

– Монополістичну конкуренцію, коли існує безліч учасників ринку, що пропонують продукти, диференційовані за якістю.

Що таке конкуренція простими словами?

Найбільш просте визначення, що таке конкуренція: це боротьба між підприємцями за підвищення прибутковості своїх підприємств. Оскільки кількість споживачів є обмеженим, ринок не може спожити будь-яку кількість товарів: попит на них теж є обмеженим.

Конкуренція – це боротьба за попит, за можливість безперешкодно і з максимальною вигодою продавати свої продукти, для чого використовуються найрізноманітніші способи і прийоми.

Конкуренція вигідна споживачеві і всій економіці в цілому, але тільки до тих пір, поки виробники діють в рамках закону і здорового глузду.

Посилання на основну публікацію