Що таке капіталізація?

В широкому розумінні капіталізація – це використання вільних коштів (капіталу) для отримання прибутку або додаткових коштів. Результат цього процесу – збільшення обсягу власних коштів або еквівалентних їм матеріальних цінностей.

Якщо говорити зовсім просто, ви вкладаєте 100 грн., отримуєте прибуток в розмірі 50 грн. В сумі у вас спостерігається приріст капіталу на 50% і загальну (капіталізовану) суму ви можете знову пустити в оборот, щоб ще не раз отримати приріст капіталу. У підсумку ви – мільйонер.

Різновиди капіталізації

Більш конкретне поняття збільшення грошового потоку притаманне різним галузям фінансової діяльності. Наприклад, приріст капіталу підприємства залежить від багатьох факторів:

Чим більше щорічний прибуток компанії, тим більша сума її додаткового капіталу. Причому додатковий фінансовий потік повинен бути спрямований на збільшення активів підприємства. Тобто в наявності – приріст матеріальних цінностей, що дозволяє здійснювати подальший розвиток і освоювати нові ринки.

Високий рівень прибутку впливає на ліквідність акцій компанії.

Для того щоб визначити відсоток ринкової капіталізації, необхідно щорічно проводити оцінку фінансового стану підприємства. Якщо взяти дані за кілька років, то можна побачити чітку тенденцію зростання або падіння цього відсотка.

Що стосується трактування цього терміна з боку фінансово-кредитних організацій, то в цьому випадку капіталізація це приєднання до основної суми вкладених коштів, додаткового доходу у вигляді відсотків.

Існує таке поняття і на фондовому ринку. Тільки на відміну від прив’язки до фінансів або оборотних активів, відсоток капіталізації розраховується виходячи з приросту кількості цінних паперів, залучених в оборот.

Ринкова капіталізація

Ринкова капіталізація на увазі, що у вартісному вираженні можна оцінити відсоток приросту грошових мас як окремо взятої компанії, так і будь-якій галузі економіки в цілому. Розглянемо докладніше процес визначення приросту капіталу в акціонерному товаристві.

Якщо взяти фактичну бухгалтерську звітність за кілька років, то можна побачити відсоток збільшення оборотного капіталу. Навіть якщо спостерігається тенденція до різкого збільшення, це не означає, що справи у компанії йдуть чудово. Вся справа в тому, що при розрахунку приросту капіталу враховуються не тільки власні кошти підприємства, а й позикові (зокрема, довгострокові зобов’язання). Це сильно спотворює картину тоді, коли необхідно адекватно визначити вартість компанії для продажу.

Саме тому при визначенні відсотка приросту фінансів слід спиратися тільки на вартість акцій компанії, які відображають чистий прибуток (як розрахувати чистий прибуток), зменшену на суму боргових зобов’язань. Залежно від структури капіталу компанії розрізняють кілька видів ринкової капіталізації:

  • Недостатня. Цей вид характеризується великим обсягом позикових коштів, за рахунок яких відбувається грошовий приріст. Простіше кажучи, процес збільшення капіталу в даній ситуації відбивається лише на папері.
  • Достатня.
  • Зайва. Зайва капітлізація це чисте нагромадження додаткових коштів, яке не надходить в оборот, а, по суті, лежить в активі компанії мертвим вантажем. Тобто, розширення основних засобів не відбувається.
Посилання на основну публікацію