Що таке інвестування: визначення

В сучасному світі інвестування є невід’ємною складовою економіки, і інвестиції представляють собою вкладення фінансів з метою подальшого отримання прибутку. Таким чином, відповідаючи на питання, що означає інвестиції, під ці поняттям можна об’єднати валютні цінності і будь-яке майно, які вкладають інвестори в об’єкти комерційної діяльності для досягнення певного ефекту.

Що значить інвестувати: різновиди вкладень
Залежно від певних ознак інвестиції поділяються на такі види:

1. По об’єкту капіталовкладення:

 • фінансові інвестиції – вклади в облігації та інші цінні папери
 • реальні інвестиції – вкладення грошей в довгострокові проекти, як правило,
 • взаємопов’язані з галуззю матеріального виробництва (стаття про оцінку реальних інвестицій).

2. За характером участі в інвестуванні:

 • прямі інвестиції – вкладення грошей в об’єкти матеріального світу без залучення посередників. Цей різновид інвестування надає вкладникам повний контроль над інвестованим виробництвом.
 • непрямі інвестиції – здійснення вкладень із залученням посередників.

3. За територіальною ознакою:

 • внутрішньодержавні інвестиції;
 • капіталовкладення в іноземні підприємства.

4. За формою власності інвестиційних коштів:

 • державні;
 • іноземні;
 • приватні;
 • комбіновані.

Основи інвестиційної діяльності: як розпоряджатися грошима

Відповівши на питання, що означає інвестувати, слід ознайомитися з базовими складовими інвестиційного процесу. Діяльність з управління інвестиціями включає в себе як безпосереднє здійснення капіталовкладення, так і комплекс заходів по їх подальшої реалізації. У число суб’єктів інвестиційної діяльності є інвестори, користувачі об’єктів капіталовкладення, інвестиційні біржі, комерційні підприємства та інші учасники.

Будь-який інвестиційний процес складається з декількох ключових етапів:

 • Ухвалення рішення про інвестування грошей, формування цілей і напрямів вкладів;
 • Безпосереднє здійснення інвестицій і їх подальша експлуатація.

Інвестиційні ризики

У пошуках відповіді на питання, що означає інвестувати гроші, багато початківці вкладники не замислюються про можливі ризики вкладення грошей. Під ризиком в інвестиційних процесах розуміється знецінення вкладених коштів через неефективне управління. Виділяють наступні типи ризиків:

 • Технологічні. Такі ризики залежать від факторів, що впливають на технічну складову підприємницької діяльності в ході виконання проекту. До таких факторів належать надійність обладнання, складність виробничих процесів, темпи вдосконалення технологій і подібні.
 • Економічні. Пов’язані з діяльністю суб’єктів економічних процесів в рамках досягнення поставлених цілей і при виборі оптимального поєднання сфери виробництва.
 • Політичні. Виникають унаслідок змін в політичній ситуації держави, адміністративного обмеження бізнес-процесів і зовнішньополітичного тиску з боку влади.
 • Ризик зміни процентної ставки. Різке зниження ключової ставки, яка встановлюється Центральним Банком, може привести з зниження вартості кредитів, що позитивно позначиться на прибутковості підприємства.
 • Операційні. Виникають в результаті технічних помилок при здійсненні різного роду операції і під час збоїв у роботі програмного забезпечення.
 • Ділові. Є найбільш поширеним і пов’язані з нераціональним управлінням фінансами з боку керівництва.
Посилання на основну публікацію