Що таке інвестиції?

Що таке інвестиції? Вкладення грошових коштів у який-небудь проект або підприємство для отримання прибутку називають інвестиціями. Інвестиції характеризуються двома важливими характеристиками: ризик і прибутковість. Ці два завжди взаємопов’язані, тобто при збільшенні потенційної прибутковості підвищується ризик отримання збитку. Потрібно запам’ятати таке правило: інвестицій без ризику не буває. Тому, отриманням прибутку постійно супроводжується певним і часом виправданим ризиком. 

 

 Інвестицій характерний тривалий строк, який обчислюється роками. Інвестиції поділяються на реальні та фінансові активи. До реальних активів відносяться об’єкти бізнесу, авторські права, нерухомість, а до фінансових – облігації, паї фондів, акції і т. д. Також інвестиції бувають дольовими (частка в бізнесі, акції) і борговими (кредити, позики, облігації). Наприклад, отримання кредиту є активом банку, який приносить йому прибуток, а взяв кредит стає об’єктом інвестицій. Або значну гарантію отримання прибутку можна отримати при інвестуванні коштів в акції з тривалим проміжком часу. При інвестуванні грошових коштів відбувається економія часу і сил. Також інвестування коштів може бути направлено на перенавчання або підвищення кваліфікації персоналу, від яких можуть зрости доходи компанії.

 

 Інвестиції бувають активними та пасивними. При активних інвестиції, наприклад, придбання нового обладнання, збільшується конкурентоспроможність підприємства або фірми. При пасивних інвестиції підтримується поточний рівень показників. Інвестиції також бувають короткостроковими і довгостроковими. Короткострокові інвестиції – це свого роду спекуляція при плануванні отримати прибуток протягом року. Тому, до теперішнього інвестування належать довгострокові вкладення, де присутня максимальна частка ризику.

 

Варто пам’ятати, що інвестиції можуть принести прибуток при грамотному використанні вкладених коштів, де є ймовірність відсутності повернення грошових коштів. При інвестуванні коштів в яке-небудь підприємство потрібно, щоб вона відрізнялася хорошою репутацією і чіткою схемою роботи. При інвестуванні коштів зацікавленою стороною є не тільки той, хто вкладає гроші, але і той, на кого чи на що ці гроші будуть витрачені. Тому інвестиції – це мистецтво примноження грошей за фінансової свободи.

Посилання на основну публікацію