Що таке інвентаризація та навіщо її проводять?

В українській мові є чимало слів, запозичених з іноземних мов, які використовуються в діловій або економічній сфері діяльності.

Одне з них – інвентаризація, поняття, з яким практично кожній людині періодично доводиться стикатися під час роботи з матеріальними або фінансовими активами. Що ж таке інвентаризація та для чого її проводять на підприємствах і в установах?

Що означає слово «інвентаризація»?
Що таке інвентаризація?
Для чого потрібна інвентаризація?
Що таке технічна інвентаризація?
Чим інвентаризація відрізняється від ревізії?

Що означає слово «інвентаризація»?

Під інвентаризацією зазвичай розуміють перевірку матеріальних і фінансових цінностей, які є на балансі підприємства, установи або одного з них підрозділів. Це ефективна форма контролю збереження коштів і запасів підприємства, яка проводиться з певною періодичністю.

Під час інвентаризації кількість майнових цінностей і фінансових коштів звіряється з тим, що зазначено у звітних документах. Інвентаризація проводиться відповідно до нормативних актів і методичних вказівок Мінфіну, а також внутрішнім розпорядком підприємства.

Що таке інвентаризація?

Перевірка наявності матеріальних цінностей, готівки і безготівкових коштів, звана інвентаризацією, проводиться в певному порядку.

Для цього обов’язково призначається комісія з кількох працівників підприємства. Перевірці підлягають:

– складські приміщення;

– Виробничі ділянки;

– Торговельні майданчики;

– Каса підприємства.

В ході інвентаризації з’ясовується фактичну наявність матеріалів і комплектуючих, готової продукції, ПММ та інших товарних і матеріальних цінностей, а також грошей в касі і на рахунках підприємства. В ході перевірки складається офіційний документ – інвентаризаційний опис, в якій повинні бути вказані всі виявлені цінності, їх кількість і якість.

Для чого потрібна інвентаризація?

Періодичне проведення інвентаризації – це чудовий спосіб контролю діяльності підприємства, сумлінності роботи співробітників, а також можливість отримувати повне уявлення про реальний фінансовий стан, наявність товарів, матеріалів і ресурсів для подальшої роботи. Крім того, перевірці можуть підлягати умови їх зберігання, їх якість, відповідність основним вимогам і т.д.

Як правило, інвентаризація проводиться за графіком, який встановлює керівництво, відповідно до умов діяльності підприємства. Крім того, вона необхідна, якщо:

– Майно передається іншому власнику за продажу, здавання в оренду;

– Перед складанням річного звіту;

– На посаду вступають інші матеріально відповідальні співробітники;

– Були виявлені факти або з’явилися підозри на зловживання, розкрадання або іншу протиправну діяльність;

– Сталося стихійне лихо, аварія або інша екстремальна ситуація;

– Підприємство ліквідується або реорганізується.

Що таке технічна інвентаризація?

Обстеження будівель і споруд, зберігання і надання про них відомостей всім зацікавленим особам називається технічною інвентаризацією. Цю роботу виконують співробітники спеціальної організації, які мають для цього потрібну кваліфікацію.

Інформація такого роду необхідна для планування забудови, дотримання безпеки громадян, утримання житлових і громадських будівель, інфраструктурних та інших споруд в порядку і справному стані. Результати технічної інвентаризації заносяться в технічний паспорт, який виготовляється для кожного об’єкта.

Чим інвентаризація відрізняється від ревізії?

Основна відмінність інвентаризації від ревізії полягає в їх цілях і методикою проведення. Ревізія проводиться, як правило, співробітниками контролюючої організації, а не працівниками підприємства, що перевіряється.

Приводом для ревізії стають підозри у протиправній діяльності керівництва або окремих співробітників. В її ході перевіряється фінансово-господарська діяльність, щоб виявити відхилення від чинного законодавства.

Інвентаризація – це внутрішня перевірка, яка проводиться співробітниками підприємства для звірки фактичної кількості матцінностей з тим, яке виписано в залишках з бухобліку.

За підсумками інвентаризації винному в порушеннях може загрожувати максимум звільнення або вирахування з зарплати. За підсумками ревізії нерідко порушується кримінальна справа, якщо зафіксовані серйозні порушення фінансової або господарської діяльності співробітників.

Посилання на основну публікацію