Що таке емісія і навіщо вона проводиться?

Емісія – поняття, яке використовується в банківській та економічній сфері діяльності. Сьогодні воно часто зустрічається в різних матеріалах, присвячених питанням грошового обігу, фондових ринків і економіки взагалі.

Що ж означає це слово і який буває емісія?

Що означає слово «емісія»?
Що таке емісія грошей?
Що таке емісія цінних паперів?
Для чого потрібна емісія акцій?

Що означає слово «емісія»?

Слово «емісія» – це економічний термін, який утворений від латинського слова «emissio», що означає «випуск». Воно використовується для позначення процесу випуску різних фінансових інструментів – банкнот, цінних паперів, банківських карт і т.д. Проводити емісію мають право тільки центральні банки і казначейства.

Банки можуть випускати нові банкноти різних номіналів, виготовлені на спеціальних фабриках, в обсягах, суворо обумовлених різними домовленостями і правилами. Казначейства здійснюють емісію казначейських білетів і розмінної монети.

Але найбільші обсяги емісії припадають на частку комерційних банків, які здійснюють депозитно-чековий випуск платіжних засобів. Це різні кредитні зобов’язання, які потім приймаються в оплату за товари і послуги будь-якими учасниками ринку.

Комерційні банки здійснюють безготівкову емісію в межах, дозволених центральним банком або казначейством.

Що таке емісія грошей?

Під емісією грошей на увазі звичайно випуск у вільний обіг нових грошей. Розрізняють два основних види емісії грошей:

– Готівкову;

– Безготівкову.

Емісія готівки передбачає випуск в обіг паперових банківських білетів і монет різного номіналу. Вона може проводитися як з метою заміни зношених банкнот, випущених раніше, так і для стимуляції економіки країни.

Безготівкова грошова емісія, як правило, пов’язана з видачею кредитів організаціям, підприємствам і приватним особам. Її основним джерелом є банківський мультиплікатор – фінансове правило, яке дозволяє комерційним банкам кредитувати своїх клієнтів в обсягах, що багаторазово перевищують власні кошти банків.

Ще одним джерелом безготівкової емісії є вексель, або боргове зобов’язання, яке теж може грати роль грошей. При поверненні позик в обох випадках додаткові емісійні кошти анулюються.

Що таке емісія цінних паперів?

Емісія цінних паперів – це випуск і розміщення на ринку, або розподіл між інвесторами іншим шляхом певних видів цінних паперів. Як правило, це акції або облігації, що дають їх власнику право на отримання доходу від вкладених коштів.

Завдяки емісії підприємство отримує додаткові фінансові кошти, які може використовувати для розширення виробництва, модернізації або вирішення інших проблем.

Емітентом може бути як новостворене акціонерне товариство, так і вже існуюче підприємство, яке прийняло рішення про збільшення статутного капіталу, зміну часток власників і т.д.

Емісію проводять приватні компанії і державні фінансові органи: в першому випадку правління акціонерної компанії здійснює випуск цінних паперів, у другому – випускаються акції або облігації державної позики.

Для чого потрібна емісія акцій?

Емісія акцій служить для утворення збільшення акціонерного капіталу. У разі, коли акції випускає тільки що утворене акціонерне товариство, їх кількість служить інструментом для розподілу часток учасників і їх майбутнього прибутку.

Додаткова емісія необхідна у випадках, коли компанії потрібно залучення нових фінансових коштів. Однак випуск додаткових акцій, які надходять на ринок, а не розподіляються між власниками, знижують частки первинних акціонерів, тому емісія акцій – фінансовий інструмент, який вимагає великої обережності і точного розрахунку при його використанні.

Посилання на основну публікацію