Що таке дивіденд?

 Що таке дивіденд? Частина прибутку, яка виплачується акціонерам-інвесторам, називають дивідендами. При розвитку компанії і отримання нею прибутку вона ділиться між акціонерами в тій пропорційності частки, що належить кожному з інвесторів. Крім того, що деяка частина прибутку буде розподілена між акціонерами, інша її частина буде задіяна для подальшого розвитку компанії.

 Для того, щоб вирішити, яка частина отриманого прибутку буде пущена в обіг, а яка поділена між акціонерами, раз на рік збирається загальні збори, де вирішуються питання подальшого положення компанії. При збитковості компанії дивіденди можуть бути виплачені акціонерам. Можливий також варіант, що вся отримана прибуток може задіяна в інтересах розвитку компанії, а власники акцій не можуть отримати свою частку.

 

 Дивіденди, зазвичай, виплачуються раз на рік, де її величина визначається на зборах акціонерів. Якщо привілейовані акції, то величина дивідендів збільшується. Тут потрібно врахувати той момент, що дивіденди по акціях виплачуються акціонерам протягом певної дати, яка називається днем закриття реєстрів акціонерів, тобто в той період, коли затверджується список осіб, які мають право на отримання дивідендів. Тому, за весь час володіннями акціями дивіденди не виплачуються. Так, щоб отримати дивіденди достатньо в день закриття реєстру володіти акціями.

 

Отримання прибутку інвестором від володіння акціями можна в результаті виплати по них дивідендів або зростання вартості акцій при їх продажу за підвищеною ціною. Завдяки віковому західного досвіду вся отримана прибуток може бути використана для розвитку компанії, при цьому їх вартість може значно зрости або ж ціни на акції не будуть підвищуватися при періодичної виплати дивідендів акціонерам.

 

Дізнатися заздалегідь про виплату дивідендів буває складно, так як інформація про такі дії не публікується. Якщо акціонер не є власником великого пакету акцій і в управлінні фірмою не бере активної участі, то рішення з приводу подальшої діяльності можуть бути прийняті і без його участі. Отримані дивіденди обкладаються прибутковим податком у розмірі 9%. Якщо купівля акцій йде через брокера, то всі ці функції покладаються на нього, бо, крім цього, він є і податковим агентом.

Посилання на основну публікацію