Що таке держбюджет?

Що таке держбюджет? Державний бюджет являє собою кошторис витрат і доходів держави на якийсь період часу. У ньому вказуються джерела надходження доходів у державну скарбницю, канали витрачання грошових коштів. Держбюджет становить уряд, а вищі законодавчі органи затверджують, і приймається у вигляді закону. Наприкінці фінансового року уряд представляє звіт про виконання бюджету.

 

Найважливішими частинами держбюджету є його видаткова та доходна частини. Дохідна частина фіксує надходження грошових коштів для забезпечення фінансування сфер життя суспільства. У видатковій частині вказуються цілі, на які акумульовані державні кошти. Дохідну частину держбюджету становлять податки і державні позики у вигляді цінних паперів, казначейських векселів і т. д. Позики бувають двох видів: емісія (додатковий випуск) кредитних і паперових грошових коштів і позики у міжнародних організацій.

 

Згідно з концепцією економічної політики актуальності завдань визначається структура видаткової частини держбюджету. Сюди може ввійти задоволення соціальних потреб, надання дотацій підприємствам, обслуговування державного боргу, розвиток інфраструктури і т. д.

 Співвідношення між дохідною і видатковою частинами держбюджету може бути:

  •  збалансованим – при рівності доходів і витрат. Це вважається оптимальним станом бюджету;
  • видатковими, де видаткова частина держбюджету перевищує дохідну і, в результаті цього з’являється бюджетний дефіцит;
  •  дохідним, де доходи держбюджету перевищують витрати і в результаті цього з’являється профіцит.

 На дефіцит бюджету і в цілому на його стан впливають: поточна політика в країні, фаза економічного циклу в державі, довгострокові тенденції державних витрат та податкових надходжень.

Посилання на основну публікацію