Що таке депозитарна діяльність?

Спочатку необхідно зрозуміти, що, власне, називають депозитарієм. Будь-який ринок цінних паперів має своїх учасників. Депозитарієм прийнято називати учасника ринку, який веде свою діяльність на професійній основі. Йдеться суто про юридичних осіб. Цей учасник і веде депозитарну діяльність.

Сутність депозитарної діяльності полягає в тому, що більшість учасників цього ринку зберігають свої активи, вдаючись до допомоги депозитарію. Крім того, за допомогою депозитарію вони можуть здійснювати купівлю-продаж, передачу та переуступати права на всі різновиди цінних паперів, які знаходяться на зберіганні в депозитарії.

Основні функції депозитарію

Хотілося б уточнити, що правовласником цінних паперів, що здаються на зберігання, залишається безпосередній власник. Беручи активи на зберігання, депозитарій не набуває ніяких прав на них. Він просто здійснює функції довірчого управління довіреними йому активами. Навіть в разі фінансової неспроможності або банкрутства кредитної установи, права на які зберігаються цінні папери жодним чином не зможуть перейти до можливих кредиторам або третім особам.

Депозитарною діяльністю мають право займатися тільки професійні учасники ринку, які мають ліцензію на здійснення подібних функцій. Депозитарна діяльність банку дещо ширше і багатогранніше, ніж може здатися на перший погляд.

Види діяльності банківського депозитарію включають в себе наступний ряд послуг:

 

 • Найпоширеніший вид послуг – забезпечення схоронності ввірених документів в натурі, видача сертифікатів і ведення реєстру власників цінних паперів в електронному вигляді.
 • Банк не просто приймає на зберігання. Діяльність банку передбачає регулярне нарахування та виплату дивідендів, які належать власникам в кінці кожного звітного періоду. Періодичність проведення виплат прописана в договорі депо. Крім цього, передбачена можливість перерахування відповідних податків, що виникають в ході сприяння банку і клієнта (наприклад, податку на доходи).
 • Банк здійснює розрахунки за проведеними на біржі угодами.
 • Крім цього, в обов’язки депозитарію входить кредитування за допомогою цінних паперів.

 

Слід зазначити, що фінансово-кредитні установи мають право займатися видами діяльності, супутніми виконання функцій депозитарію:

 • Діяльністю в області довірчого управління активами. Цей вид діяльності можливий тільки при укладенні договору довірчого управління. Подібне управління має на увазі проведення та забезпечення угод як юридичних, так і фактичних, з дорученим банку майном. Природно, що дії керівника не повинні бути пов’язані з можливими фінансовими втратами. Застосовується до функції довірчого управління депозитарною діяльністю банку є не тільки збереження активів, але і дотримання інтересів довіряє особи.
 • Розпорядження не означає переходу прав власності до банку. По суті, приймаючи на себе обов’язки довірчого керуючого, банк отримує зобов’язальні права перед клієнтом.
 • Дилерська діяльність означає, що банк покладає на себе зобов’язання по продажу та купівлі ввірених паперів. Відбувається це шляхом опублікування відкритих оголошень про ціни угод з подальшим контролем за порядком розрахунків між сторонами угоди, в терміни, встановлені договором.
 • Брокерська діяльність не вимагає пояснень. До неї можна віднести всі угоди з купівлі-продажу. Від дилерської вона відрізняється тим, що не вимагає виконання особливих зобов’язань, які полягають в публічних оголошеннях про проведення майбутніх угод.
 • Депозитарна діяльність банку перегукується і з клірингом. Клірингом іменується діяльність, покликана визначати взаємні зобов’язання сторін. Грубо кажучи, в цьому випадку банк виконує роль арбітра. Наприклад, існують дві сторони, які уклали договір про купівлю-продаж. Для дотримання чистоти угоди і гарантії виконання зобов’язань, в якості своєрідного посередника і залучається банк.

Як здійснюється депозитарна діяльність банку

Під депозитарною діяльністю розуміється не тільки здійснення певних видів фінансової діяльності, дозволених ліцензіями, що видаються Центральним Банком Росії. Перерахувати види діяльності досить просто. А ось алгоритм роботи депозитарію для багатьох залишається незрозумілим.

Зображення, на якому люди відкривають банківський осередок

Як уже згадувалося, основна задача депозитарію – забезпечення збереження цінних паперів. Але для чого все це потрібно? В першу чергу для збереження. У другу чергу – для забезпечення зручності при здійсненні угод. Погодьтеся, набагато зручніше помістити цінні активи в депозитарій для збереження і видати організації довіреність на їх управління, ніж здійснювати операції самостійно, не будучи компетентним учасником ринку цінних паперів. Крім цього, депозитарій надійно захищає ввірені документи від можливої ​​крадіжки, псування або знищення.

Процес роботи депозитарію включає в себе наступні дії:

 • 1. Першим кроком до співпраці з депозитарієм є укладення договору про ведення рахунку депо. Умовами договору передбачено як зберігання, так і видача сертифіката і обслуговування прийнятих банком цінних паперів. Простіше кажучи, сертифікат, що видається на руки власникові, служить підтвердженням того, що актив в даний момент знаходиться в депозитарії і власник має право отримати його в будь-який час. У договір депо також може бути включений пункт про передачу прав третій особі (природно, з розпорядження власника прав). Передача права супроводжується процесом перереєстрації, яку також здійснює депозитарій.
 • 2. Алгоритм перереєстрації прав нагадує процес грошового переказу. Власник (клієнт) віддає банку відповідні розпорядження про передачу права. Так як на цей момент цінні папери відображаються на балансовому рахунку банку, їх просто списують з дебетового рахунку попереднього власника і зараховують новому правовласнику на кредитовий рахунок. У цій проводці немає нічого складного. Фактично вони як і раніше залишаються в депозитарії, просто в реєстр правовласників вносяться відповідні записи про проведені зміни. На руки клієнтам видаються прибутково-видаткові ордери, які є підтвердженням здійсненої операції (списання та зарахування з одного рахунку на інший).
 • 3. Крім цього, депозитарна діяльність банку передбачає і інший порядок передачі прав на зберігаються активи, тобто шляхом фактичної передачі активів. Для цього необхідно розірвати договір з попереднім власником, закрити поточний депозитарний рахунок, видати паперу на руки власникові. Після цього новий власник укладає з банком договір зберігання з автоматичним відкриттям депозитарного рахунку і вносить на зберігання своє придбання. По суті, при цій операції відбувається зміна імен власників, баланс банку фактично залишається незмінним.
 • 4. Розрахунки між сторонами угоди здійснюються в такий спосіб. Зрозуміло, що акція не може продаватися за номіналом. Наприклад, відкриваючи рахунок депо, в договорі вказується як номінальна вартість активу (наприклад, 1 рубль), так і її фактична (ринкова) ціна. Номінальна вартість відбивається на позабалансових рахунках банку (там, де відображаються матеріальні цінності, що знаходяться в депозитарії), фактична вартість відбивається на балансових рахунках. Для проведення операції купівлі-продажу, продавець і покупець відкривають розрахункові рахунки. Покупець вносить суму, відповідну ринкової вартості придбаних активів на свій рахунок, а банк виробляє переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Одночасно відбувається внесення нових даних до реєстру власників цінних паперів. Продавець здає свій сертифікат, а покупець отримує пакет документів, що підтверджує оплату і здійснення угоди, що включає сертифікат на своє ім’я.
 • 5. Також депозитарій має право здійснювати необхідні дії як в готівковому, так і безготівковому форматі зберігання. З готівковим зберіганням все зрозуміло. Прийшов клієнт, припустимо, з пакетом акцій. Уклав договір депо, передав співробітникові банку на зберігання свої матеріальні цінності в натурі, отримав сертифікат, і депозитарій відтепер зобов’язаний зберігати його акції. Крім цього, депозитарна діяльність банку передбачає безготівковий варіант зберігання. Формально депозитарний рахунок відкривається в банку, фактично акції поміщаються на зберігання в інше фінансово-кредитна установа, з яким у банку укладено договір.
Посилання на основну публікацію