Що таке демпінг в економіці?

Що таке демпінг? Чесні методи боротьби за ринкову нішу або недобросовісний трюк, спрямований на боротьбу з конкурентами?

В економіці це поняття використовується давно, але навіть зараз не кожен знає його визначення і вже тим більше не здатний зрозуміти, наскільки виправдана ця тактика. Для чого компанії займаються демпінгом? І який сенс закладений в цьому терміні?

Що означає слово «демпінг»?
Демпінг є одним з найбільш яскравих проявів конкурентної боротьби в економіці і широко використовується з 1930-х років. Вважається, що термін dumping має англійське походження і означає «розвантаження, скидання», хоча нерідко його пов’язують зі старо-норвезьким словом dumpa, яке перекладається як «важко падати».

Спочатку поняття використовувалося по відношенню до застарілих, неякісним товарам, від яких потрібно було позбутися, але з плином часу термін втратив первинний сенс і став вживатися в контексті з цінами на продукцію.

Що таке демпінг?
Демпінг – це торгівля товарами або послугами з штучно зниженою вартістю. Його основна мета полягає в завоюванні ринку та отриманні економічних переваг в порівнянні з конкурентами. Найчастіше демпінг використовується в міжнародній торгівлі, хоча нерідко спостерігається і в межах країни.

Багато держав вважають його недобросовісної тактикою, тому використовують для боротьби з ним всілякі інструменти, наприклад зниження обсягів поставок на конкретний ринок або добровільне імпортне обмеження. Але частіше з демпінгом борються введенням антидемпінгових мит, що не дозволяють продавцеві кардинально знижувати ціни на свою продукцію.

Які бувають типи демпінгу?
У багатьох розвинених державах законодавство виділяє 2 типу демпінгу – вартісної і цінової. Перший має на увазі торгівлю товарами або послугами за ціною нижче собівартості. Ціновий демпінг визначається як продаж продукції за ціною нижчою за її вартість всередині держави.

Крім цього, виділяють ряд комерційних форм демпінгу в залежності від його призначення і термінів застосування. Зокрема, спорадичний є епізодичну торгівлю за зниженими цінами, навмисний – продаж товарів з метою затвердження монопольних цін, взаємний – зустрічну торгівлю двох держав за низькими цінами.

Навіщо потрібен демпінг?
Причин, які змушують підприємства займатися демпінгом, досить багато. Іноді буває так, що нова організація хоче зайти на ринок і потіснити конкурентів, в результаті навмисно знижує ціни на свою продукцію для залучення покупців.

Часто компанії демпінгують в тих випадках, якщо у них на складах накопичилися великі обсяги неліквідного товару, який потрібно продати. Також демпінг має доцільність, якщо в будь-якому регіоні відбувається перевиробництво або знижується рівень продажів.

Як приклад можна навести ситуацію 1980-х років, коли в республіки колишнього Союзу ринули товари з Китаю та Туреччини. У прагненні закріпитися на новому ринку продавці цієї продукції навмисно занижували ціни, в результаті вітчизняні товари втратили свою конкурентоспроможність, були частково заміщені, а місцеві виробники втратили свої виробничі потужності.

Незважаючи на те що демпінг має безліч негативних аспектів по відношенню до учасників ринку, покупці від нього тільки виграють. Прості люди отримують можливість купувати продукцію за низькими цінами і тим самим витрачати менше своїх заощаджень.

Чим демпінг відрізняється від звичайного зниження цін?
Не всі низькі ціни можна розглядати в якості демпінгових. Іноді зниження вартості продукції пов’язане з вдалою рекламною кампанією, зменшенням витрат виробництва або витрат на забезпечення торгівлі.

Від звичайного зниження цін демпінг відрізняється тим, що при використанні цієї тактики компанії не замислюються про якість своєї продукції або обслуговування і добровільно відмовляються від нормального рівня рентабельності.

Якщо в результаті маркетингової програми або зниження витрат ціни все одно залишаються вище собівартості, то при демпінгу вони можуть опускатися нижче витрат на виробництво.

Посилання на основну публікацію