Що таке дебіторська заборгованість підприємства?

Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності може виступати як замовником товарів або послуг, так і постачальником.

Залежно від цього на його рахунках утворюється заборгованість, яка підвищує або знижує загальний обсяг наявних коштів. Якщо підприємство відпустило продукцію стороннім організаціям і ще не отримало за неї оплату, мова йде про дебіторську заборгованість. Що це за поняття? І які бувають види дебіторської заборгованості? Спробує відповісти на ці питання.

Що таке дебіторська заборгованість?
До дебіторської заборгованості відноситься сума боргів, які належать підприємству за поставлені товари або послуги. Як правило, вона виникає в тому випадку, коли матеріальні цінності вже продані (надані послуги), але гроші за них ще не отримані.

Незалежно від терміну погашення цих коштів, дебіторська заборгованість входить в оборотні активи підприємства і дозволяє не тільки виявити показники його поточної платоспроможності, а й оцінити фінансовий стан в майбутньому.

Як відомо, грошові кошти будь-якої організації перебувають в постійному кругообігу – вкладаються в сировину і матеріали, вилучаються на податки, заробітну плату, пенсійне страхування, а потім повертаються на рахунки у вигляді оплати за готову продукцію.

Якщо у підприємства виникає дебіторська заборгованість, то для повноцінної роботи йому доводиться або залучати банківські кредити, або зупиняти виробництво.

У зв’язку з цим своєчасно виплачені борги від покупців грають важливу роль в забезпеченні ефективної та стабільної роботи компанії.

Що входить в дебіторську заборгованість?
Крім боргів покупців за відвантажену продукцію або надані послуги, в дебіторську заборгованість можуть входити аванси, які були виплачені підрядникам і постачальникам матеріалів, борги по позиках, виданих, наприклад, співробітникам підприємства, і кошти, надані підзвітним особам на закупівлю сировини.

Крім того, до дебіторської заборгованості відносять засоби, які підприємству повинні орендарі його нерухомого майна, в тому числі з оплати комунальних послуг. Оскільки заборгованість безпосередньо впливає на роботу організації, її власникам слід з особливою увагою підходити до вибору замовників і орендарів, а також враховувати всі нюанси при складанні договорів.

Які бувають різновиди дебіторської заборгованості?
Залежно від часу виплати боргів існує кілька видів заборгованості, серед яких варто згадати невиправдану і прострочену. До першої відносяться непогашені зобов’язання клієнтів і борги, які утворилися в результаті нестачі або розтрати.

Прострочена заборгованість – це борги, за якими відбулася затримка оплати. Вона може бути:

– Очікуваної, якщо по ній надавалися гарантійні листи;

– Сумнівною, тобто такий, по якій борг не забезпечений поручителями або заставою;

– Безнадійної, коли отримати борг не представляється можливим.

Якщо виплати по простроченої заборгованості не відбуваються протягом 3 років, їх списують на збитки підприємства.

Від чого залежить обсяг дебіторської заборгованості?
На розмір заборгованості впливає, перш за все, зростання виробництва і, відповідно, збільшення кількості покупців. Часто її обсяги можуть залежати від різновиду продукції, яка є предметом договору купівлі-продажу, конкурентоспроможності товарів на ринку і місткості самого ринку.

Зростання дебіторської заборгованості може відбуватися з причин як залежних від підприємства, так і незалежних від нього. До останніх відносять несумлінність партнерів, які в строк не погашають свої борги.

У чому різниця між дебіторською та кредиторською заборгованістю?
Якщо під дебіторською заборгованістю розуміють борги підприємству, то до кредиторської відносять грошові кошти, які це підприємство винне своїм постачальникам, підрядникам або державним організаціям.

В їх число входять несплачені матеріали і сировина, непогашені кредити і позики, а також борги перед засновниками або працівниками. Якщо кредиторська заборгованість не сплачується протягом 3 років, її списують на прибуток компанії.

Посилання на основну публікацію