✅Що таке дебет і кредит в бухгалтерії?

Завдяки розвитку фінансових інститутів більшість жителів нашої країни стали цікавитися спеціальними термінами, які раніше були знайомі лише вузькому колу фахівців.

Найчастіше підприємцям і юридичним особам доводиться стикатися з такими поняттями, як дебет і кредит, які широко використовуються в бухгалтерському обліку. Без них важко розуміти баланс і схему проводок, тому знання їх суті істотно допомагає бізнесменам виявити ефективність витрачених коштів і здійснити подальше планування господарської діяльності.

Як будується бухгалтерський рахунок?

Будь-який бухгалтерський рахунок являє собою таблицю з двома стовпцями. У лівому стовпчику відбивається дебет, в правом, відповідно, кредит. Ліва сторона призначена для позначення майна організації.

В активному або активно-пасивному рахунку в ній показаний приріст цього майна, а в пасивному – скорочення джерел коштів компанії. На правій стороні, навпаки, в активних і активно-пасивних рахунках вказується скорочення майна в грошовому вираженні, а в пасивних – зростання капіталу.

Таким чином, дебет і кредит є взаємно протилежними поняттями і призначені для позначення надходжень або убування коштів.

Що таке дебет в бухгалтерії?

Термін «дебет» походить від латинського слова debitum, що означає «він винен».

Перебуваючи на лівій стороні балансу, він показує, скільки винні підприємству за реалізовані товари або послуги або скільки вже є на рахунках. Тобто з його допомогою можна визначити майно компанії з урахуванням фактичних залишків.

У контексті з дебетом розглядають дебетовий залишок, що позначає грошову оцінку цього майна на конкретний момент часу, і дебетовий оборот, під яким розуміють загальну грошову оцінку дій підприємства, які спричинили за собою зростання або зменшення майна.

Що таке кредит?

У перекладі з латинської слово creditum позначає «позика». Розташовуючись на правій стороні бухгалтерського балансу, кредит дозволяє оцінити заборгованість підприємства за закуплені матеріали або отримані послуги.

При складанні бухгалтерських проводок враховується кредитний оборот, тільки, на відміну від дебетового, він вказує на господарські операції компанії, в результаті яких ростуть її зобов’язання або знижується обсяг активів.

Кредитовий оборот за капіталом дає можливість підприємцю визначити зменшення коштів через те, що компанія зазнала збитків.

Що таке дебет і кредит простою мовою?

Найпростіше запам’ятати цю пару термінів виходячи з їх первісного змісту. Дебет – це те, що винні нам, тобто ті кошти, які надходять готівкою або на рахунок в банку, а також гроші, вже наявні на рахунках.

Наприклад, якщо покупець придбав у організації якусь продукцію, але поки не сплатив її, то заборгованість, що утворилася враховують по дебету. Важливо розуміти, що до дебету відносяться не тільки грошові кошти, а й майно підприємства в грошовому вираженні.

Кредит – це те, що винні ми.

Якщо підприємство закуповує якісь матеріали, напівфабрикати, але не розраховується за них відразу, дані суми відображаються по кредиту. Аналогічно на праву сторону бухгалтерського рахунку вносяться банківські позики та інші повсякденні витрати, тобто всі витрати, на суму яких зменшується майно підприємства.

Якщо за дебетом рахунка можна побачити розмір всіх майнових коштів компанії, то за кредитом рахунка – те, що витрачається нею в процесі господарської діяльності.

Як визначити дебет і кредит?

Для реєстрації операції в журналі формулюється проводка, тобто кожна дія підприємства розбивається на дебет і кредит. Але оскільки рахунки бувають активними і пасивними, то і дебет з кредитом «поводяться» в них по-різному.

Наприклад, якщо на активному рахунку помічене зростання дебету, то це свідчить про збільшення майна підприємства. Якщо ж зростання дебету відбувається на пасивному рахунку, то дана ситуація говорить про зменшення коштів. У будь-якому випадку, якщо заглянути в журнал бухгалтерських операцій, можна помітити, що всі рухи коштів в ньому реєструються два рази.

Спочатку вказується найменування операції, а після – два стовпці з цифрами. Щоб визначити дебет і кредит, досить знати, що перший розташовується зліва, другий – справа.

Посилання на основну публікацію