Що таке цінні папери і для чого вони потрібні?

Вираз «цінні папери» можна зустріти сьогодні в самих різних джерелах інформації: в телепередачах, газетних статтях, рекламних оголошеннях та навіть в художніх книгах і фільмах.

Давайте розберемося, що таке цінні папери, як визначається їх цінність і для чого вони взагалі потрібні.

Що таке цінні папери?
Що є цінними паперами?
Що таке ринок цінних паперів?
Що таке емісія цінних паперів?
Що таке ліквідність цінних паперів?

Що таке цінні папери?

Цінні папери як фінансовий інструмент існують протягом декількох століть. Під цим виразом зазвичай маються на увазі документи, які засвідчують певні майнові права або фінансові зобов’язання, здійснити які можна після пред’явлення паперу.

Для цінних паперів характерна простота передачі майнових прав – вся сукупність їх здійснення відбувається в момент передачі цінного паперу від одного власника до іншого. Право власності закріплюється, як правило, в спеціальному реєстрі власників цих паперів.

З економічної точки зору цінний папір є твердженням права на певну частину капіталу в грошовому вираженні, в тому числі і на отримання прибутку з цього капіталу.

Що є цінними паперами?

У сучасній економічній діяльності є досить багато різновидів цінних паперів, проте всю їх сукупність можна умовно розділити на дві великі групи: основних і похідних цінних паперів.

Основні цінні папери – це облігації, векселі, акції, чеки, банківські, трастові, ощадні та депозитні сертифікати, заставні, коносаменти та ін. Всі вони засвідчують права на певний реальний актив – грошову суму, товар, майно, ресурси, капітал та ін.

Похідні цінні папери ще називають деривативами. Вони випускаються на основі первинних цінних паперів: депозитарні розписки, ф’ючерсні контракти, опціони, свопи, варранти і т.д. Ці цінні папери виражають майнові права або зобов’язання, що з’являються при зміні ціни біржового активу, який лежить в їх основі.

Що таке ринок цінних паперів?

Ринок цінних паперів, або, іншими словами, фондовий ринок – це сукупність угод в сфері обігу і випуску різних цінних паперів – акцій, облігацій, сертифікатів, заставних та ін. Його інфраструктура надзвичайно широко розвинена і охоплює практично всі галузі економіки, підрозділяючись на:

– Функціональну інфраструктуру – фондову біржу і позабіржову торгівлю цінними паперами;

– Інвестиційну інфраструктуру – банки, кредитні організації, інвестиційні фонди, брокерські структури;

– Технічну інфраструктуру – реєстратори, депозитарії, розрахункові та клірингові організації, необхідні для здійснення розрахунків і фіксації результатів операцій з цінними паперами;

– Інформаційну інфраструктуру – аналітичні та рейтингові агентства, фінансові та аналітичні видання, профільні ЗМІ.

Всі ці організації в сукупності забезпечують постійну діяльність ринку цінних паперів у нас в країні і в усьому світі.

Що таке емісія цінних паперів?

Під емісією цінних паперів на увазі їх випуск і розміщення серед держателів. Цінні папери випускаються:

– Для залучення первинного капіталу акціонерного товариства або його збільшення;

– Для реорганізації підприємства в акціонерне товариство;

– Для зміни обсягу прав вже наявних власників цінних паперів;

– Для залучення додаткових інвестицій (власних або позикових).

Тобто, вирішивши створити акціонерне товариство, бізнесмени випускають певну кількість акцій і розподіляють між собою відповідно до внесків кожного в підприємство.

Надалі вони можуть випускати додаткові акції, щоб внести власний додатковий капітал або залучити нових учасників. Це і є емісія цінних паперів.

Що таке ліквідність цінних паперів?

Час від часу у власників цінних паперів може виникнути необхідність звернути їх у гроші, тобто продати. Якщо це необхідно зробити швидко, власнику, можливо, доведеться виставити ціну нижче номінальної вартості. Якщо ж він не хоче втрачати гроші, доведеться чекати, поки не знайдеться покупець.

Чим швидше реалізуються цінні папери і чим менше власник може втратити при продажу, тим вище їх ліквідність. Цим терміном позначають здатність будь-якого активу бути проданим як можна швидше і без втрат. Високоліквідні папери завжди затребувані ринком, тому що завжди знайдуться бажаючі їх купити навіть за номінальною ціною.

Посилання на основну публікацію