Що таке чистий прибуток і як його розрахувати?

Ціль будь-якого бізнесу, будь то невелика приватна фірма або велика корпорація державних масштабів – отримання доходу. Саме тому бізнесменам важливо розуміти, що таке чистий прибуток (ЧП), як її розрахувати і як зробити так, щоб ця цифра неухильно росла.

ЧП є частиною балансового прибутку підприємства, яка залишається в віданні після повної сплати всіх податків і зборів до бюджету. Подібну величину використовують для того, щоб організація могла збільшити свої оборотні кошти, реінвестувати у виробництво або формувати власні резерви і фонди. Саме від отриманої цифри вираховують дивіденди акціонерам. Детальніше про розрахунок дивідендів в цій статті.

Важливо розуміти, як розрахувати чистий прибуток. Для цього потрібно скласти всі отримані доходи за певний період часу, а також підсумувати всі витрати. Потім витрати необхідно відняти від загальної виручки – результат і буде ЧП.

Для чого необхідно знати ЧП

Ця цифра просто обов’язкова для розрахунку в будь-якому бізнес-проект, адже вона показує, чи вигідно працювати в тому чи іншому напрямку, чи варто зараз продовжувати бізнес або необхідно тимчасово призупинити діяльність до кращих часів.

У бухгалтерському балансі вона відображається нижньої рядком, її величина завжди грає одну з провідних ролей для оцінки рентабельності бізнес-проекту, наприклад:

інвестори за розміром ЧП оцінюють інвестиційну привабливість підприємства
кредитори перевіряють здатність фірми виплачувати свої борги за сумою ЧП
власник і акціонери по отриманої цифри перевіряють ефективність усіх раніше прийнятих рішень

постачальники по сумі ЧП можуть оцінити стійкість розвитку бізнесу, і зможуть прогнозувати, чи здатна фірма вчасно розплачуватися за все поставки.

Для перевірки ЧП зазвичай використовують факторний або статистичний типи аналізу. У факторному аналізі увага приділяється виявленню значущих моментів, які безпосередньо впливають на формування чистого прибутку. А статистичний аналіз має на увазі прогнозування часових рядів і порівняння ПП за кілька років.

Інші види прибутку
Крім поняття чистої, в економіці також існує трохи схожа за значенням – валовий прибуток. Відповідь на питання, що таке валовий прибуток, досить простий – це різниця між загальним прибутком і собівартістю проданої продукції чи наданих послуг. Вона дозволяє зрозуміти, яку грошову суму організація отримує від безпосереднього продажу товару до того, як будуть враховані інші поточні витрати. Варто пам’ятати, що валовий прибуток відрізняється від операційного достатку.

Розглядаючи, що таке операційний прибуток, можна охарактеризувати її як достаток, наявний до сплати всіх мит, податків і відсотків по кредитах підприємства. Це різниця між нетто-виручкою і звичайними витратами за звичною діяльності підприємства. За термінологією дана прибуток практично еквівалентна доходам від продажів, тому часто ці поняття вважають взаємозамінними.

Необхідно в розрізі теми також розглянути, що таке маржинальний прибуток. Дана категорія – це та гранична сума, яку організація здатна отримати від випуску тієї чи іншої продукції. Маржинальний прибуток розраховується з метою проаналізувати, чи здатне підприємство покривати постійні витрати і створювати потрібну балансовий прибуток від продажу товарів або реалізації робіт, або послуг.

Відповідно, потрібно також пояснити, що таке балансовий прибуток – це результат всіх прибутків компанії, як від продажу продукції, так і операцій, не пов’язаних з продажем. Балансовий прибуток включає в себе три основні елементи:

  • фінансовий дохід від різних операцій, що проводяться, крім реалізації товарів;
  • прибуток або збиток від продажу товарів, робіт, послуг;
  • прибуток або збиток від реалізації основних фондів компанії.

Взаємозв’язок даних категорій в економіці

Перераховані вище види тісно взаємопов’язані між собою на практиці. Так, наприклад, на підставі суми валового прибутку зазвичай розраховують чистий прибуток: ПП = ВП – сума податків і штрафів.

А ось що стосується валової і маржинальної категорій, то у вітчизняному бухгалтерському балансі вони вважаються взаємозамінними. Операційний прибуток теж пов’язана з валовим:

ОП = ВП – операційні витрати.

Чистий прибуток також є складовою частиною балансової, тому можна сміливо говорити про те, що всі ці моменти є взаємопов’язаними.

Дані економічні категорії є основоположними, з їхніми підрахунками стикається кожна компанія, яка здійснює сучасну економічну діяльність. Тільки при своєчасній і ретельній оцінці даних величин власнику бізнесу вдасться ефективно витрачати свої кошти і отримувати стабільний дохід, повністю окупає всі витрати.

Посилання на основну публікацію