Що таке чисті інвестиції: визначення

Серед численних термінів економістів і інвесторів дуже популярно таке визначення, як чисті інвестиції. Даний термін можна бути не зовсім зрозумілий для початківців вкладників або людей, які відкрили власне виробництво. Чисті інвестиції – це вкладення, так званого, додаткового типу, які допомагають збільшувати розмір капіталу організації.

Суть подібних інвестиційних вливань полягає в тому, що вони необхідні для збільшення обсягу випуску і розширення власного виробництва. Кожен раз, коли здійснюється подібне вкладення коштів, фізичний виробничий капітал збільшується на вкладаємо величину у відповідних цінах.

Для чого необхідні дані вкладення

Якщо в економіці присутні позитивні вкладення (чисті), це буде говорити про те, що валові внески більше амортизації – витрат на відновлення. Відповідно, в кожному прийдешньому році обсяг виробництва за фактом буде більше, ніж в минулому році. Цей момент дуже важливий для будь-якої компанії, яка планує розвиватися і отримувати прибуток.

Чисті інвестиційні вкладення – це основоположні ресурси, які успішно витрачаються на будівництво нових будинків і закупівлю обладнання, створення нових транспортних засобів і т.д. Вони можуть бути спрямовані за двома основними шляхами – або це буде повторне виробництво зношених згодом матеріальних благ, або виробництво додаткових благ, потрібних для розширення і вдосконалення виробництва. Тому чисті потоки вкладень безпосередньо відповідають за розвиток і процвітання підприємства, за його добробут в цілому.

Звідки з’являються такі інвестиції

Якщо організація планувала розширити виробництво, то вона випускає пакет акцій під будівництво або придбання обладнання. Отримані від продажу акцій гроші будуть вважатися інвестиційними, інше їх назва – чисті приватні вливання фінансових коштів, оскільки мета покупцям акцій – вкласти особисті капітал з метою отримання подальшої прибутку. Подібні вкладення можуть виробляти банки, приватні особи, інвестиційні компанії. Інший спосіб отримання вкладень – вкладати власні капітали засновникам компанії.

Однак такий варіант неможливий, якщо засновники тримають всі свої кошти в компанії. Третій варіант – залучати іноземні інвестиції. Тут теж можуть бути деякі проблеми, проте якщо фірма досить велика і має можливості для виходу на закордонний рівень, такий варіант цілком можна розглядати.

Як розраховується чистий інвестиційний потік

Переймаючись питанням, як розрахувати чисті інвестиції, необхідно знати основні формули для розрахунку. У такого моменту, як чисті інвестиції формула досить проста: це сума чистих інвестицій в основний капітал, в житлове будівництво і в запаси. Інший варіант формули: від суми валових інвестицій в аналізованому періоді відняти суму амортизаційних відрахувань. Застосовувати можна будь-який з варіантів, обидві формули допустимі і показують однаковий результат.

Види чистих фінансових вкладів

До чистих інвестицій відноситься відразу кілька різновидів:

  • позитивні – при даному типі валові вкладення перевищують розміри амортизації;
  • нульові – розміри амортизації та валових інвестицій однакові;
  • негативні – амортизація перевищує суму валових вкладень.

Про правильний розвиток виробництва говорить тільки перший вил інвестицій, позитивний. Два інші види свідчать про те, що потенціал виробництва не змінюється і економічне зростання відсутнє.

Фактори, що впливають на обсяг фінансових вливань

На чисті вливання фінансових коштів може вплинути безліч найрізноманітніших чинників. Перш за все, це політична чи економічна нестабільність в державі, яка підриває успішну діяльність підприємств і позбавляють їх великих обсягів прибутку. Крім того, великий вплив мають різні законодавчі заходи, які зачіпають сферу економіки і інвестування, сюди ж можна віднести і зміна в питаннях оподаткування. Розвиток техніки теж здатне вплинути на розміри подібних інвестиційних вкладів, особливо в умовах постійного наукового прогресу.

Таким чином, чисті інвестиції являють собою особливий вид вкладень, які в масштабах держави здатні впливати на національний дохід. На нижчому рівні вони характеризують виробничий потенціал підприємства в даний момент часу. Саме тому даний вид вкладень має особливу роль в економіці як організацій, так і держави в цілому. При розвитку свого виробництва дуже важливо стежити за тим, щоб розглядаються інвестиційні вклади належали до виду позитивних, тільки тоді всі витрати будуть повністю окупатися.

Посилання на основну публікацію