Що таке бухгалтерська звітність і що в неї входить?

Бухгалтерська звітність є одним з найважливіших фінансових показників підприємства та містить в собі результати всієї його діяльності за певний період.

Вона необхідна як для внутрішнього користування, так і для надання організаціям, зацікавленим в знайомстві зі станом справ в компанії. Але що таке бухгалтерська звітність? Які завдання вона вирішує і з чого складається?

Що таке бухгалтерська звітність?
Бухгалтерська звітність являє собою сукупність відомостей, що відображають результати діяльності підприємства за звітний період. У неї входять дані про рух коштів і майна компанії, зобов’язання і в цілому фінансовий стан на якусь конкретну дату.

Звіти складаються у вигляді таблиць за принципом об’єктивності та зазвичай характеризують стан справ підприємства за фінансовий рік. Іноді звітність відображає більш короткий період часу, наприклад квартал.

Де використовується бухгалтерська звітність?
Користувачами бухгалтерської звітністю можуть виступати власники підприємства, яким необхідна достовірна інформація про свій бізнес, а також різні інвестиційні або кредитні установи, постачальники продукції або послуг, держоргани, в тому числі податкова служба і статистичне управління.

На підставі звітності користувачі можуть робити висновки про платоспроможність підприємства, його ліквідності. За допомогою звітів можливі партнери оцінюють перспективи співпраці з компанією або інвестування коштів, а банківські установи вирішують питання про надання кредитів.

Що входить в бухгалтерську звітність?
Бухгалтерська звітність складається відповідно до національних стандартів і включає в себе кілька елементів. Основний її формою виступає бухгалтерський баланс, який містить інформацію про зобов’язання фірми, активах і капіталі.

Таблиці з відомостями про зобов’язання і власний капітал відображають кошти, надані компанії власниками або сторонніми організаціями, а активи вказують на використання грошей і майна протягом звітного періоду.

Залежно від призначення і змісту баланс має кілька видів. Зокрема, за способом формування розрізняють сальдовий і оборотний баланс. У першому випадку підраховуються залишки грошових коштів на рахунках, у другому додатково відбивається рух грошей за певний час.

При закритті підприємства може складатися ліквідаційний баланс з повною інформацією про активи та пасиви, а при реорганізації – розподільчий баланс, який містить відомості про разделяемом майні і правонаступництво боржників і кредиторів.

Крім бухгалтерського балансу, звітність включає в себе інформацію про фінансові результати діяльності підприємства. До таких належать виручка, валовий прибуток, собівартість, управлінські та комерційні витрати і багато іншого.

Також при складанні документів бухгалтери готують звіти про зміни капіталу, тобто його зменшенні або збільшенні в звітний період, і звітність про рух коштів, в тому числі про виплати працівникам та залученні грошей з боку.

Для чого складається звітність?
Основна мета складання звітності – оцінка стану компанії з боку її власників. На підставі отриманих даних власники можуть визначити, наскільки рентабельна їх фірма, які напрямки її діяльності більш вигідні, а які приносять збитки.

Завдяки бухгалтерської звітності можна побачити, чи досягла прибуток запланованих показників, чи правильні управлінські рішення. Крім того, інформація про фінансовий стан підприємства необхідна для розрахунку податків і контролю з боку контрольно-ревізійних служб.

Що таке аудит бухгалтерської звітності?
Всі організації, звітність яких знаходиться у відкритому доступі, в обов’язковому порядку повинні проходити аудит. До таких організацій належать банки, страхові компанії, біржі, акціонерні товариства, підприємства з певним обсягом виручки.

Аудит являє собою перевірку незалежними особами правильності складання звітності та її відповідності реальному стану справ в компанії. Аудитор знайомиться з даними бухгалтера, перевіряє їх достовірність, а потім висловлює свою обгрунтовану думку про результати в письмовій формі.

Посилання на основну публікацію