Що таке активи і яке їхнє призначення?

Бізнес – не таке просте явище, яким здається. Звичайно, можна не вчитися на економічному факультеті, не читати “Economics”, але все одно доведеться вникнути в суть багатьох явищ.

Наприклад, зрозуміти, що таке активи і як їх правильно використовувати, якими вони бувають. Ця стаття якраз в цьому вам і допоможе.

Що таке активи?
Що відноситься до активів?
Що таке чисті активи?
Що таке нематеріальні активи?
Що таке оборотні і необоротні активи?

Що таке активи?

Активи – це кошти компанії, які були отримані в ході успішної господарської діяльності. На Заході ж цим словом називають контрольовані компанією ресурси, на них робиться ставка, тобто саме з ними пов’язані очікування подальших успіхів, економічних вигод.

У ролі активів можуть виступати як гроші, так і еквіваленти. Наприклад, акції. Активи складаються з господарських ресурсів, які повинні приносити прибуток за рахунок укладених угод, закінчених проектів.

Фірма повинна повністю розпоряджатися активами: мати можливість вкласти їх в нові проекти, розширити або модернізувати з їх допомогою виробництво, поліпшити умови праці або при необхідності продати.

Що відноситься до активів?

До активів можуть відноситися навіть права. А в цілому це предмети з господарською цінністю: гроші, товари, будови, матеріали, машини, обладнання, акції, паї, оборотний капітал або оборотні кошти. Тобто, в поняття входить рухоме і нерухоме майно. А як же права? Пам’ятаємо, зараз розповімо.

До активів відносять володіння цінними паперами (акціями, векселями, чеками, облігаціями), а також дебіторську заборгованість, авторські права, патенти, права на товарний знак. Крім того, враховуються права, що випливають з незакінчених проектів і угод.

Будь-якому бізнесмену потрібно знати, що вміле використання активів допоможе в кілька разів збільшити дохід фірми.

Що таке чисті активи?

Чистими активами називається різниця між зобов’язаннями компанії і її активами: з реальної вартості компанії віднімаються борги, в результаті і виходять чисті активи.

Буває, що значення йде в мінус, в цьому випадку фахівці говорять про недостатність майна. Тобто вартість не може покрити всі борги. Чисті активи, як правило, розраховуються за даними бухгалтерського балансу.

Що таке нематеріальні активи?

Як ви вже напевно здогадалися, це активи, які не мають фізичної форми. Їх часто ще називають негрошовими.

До нематеріальних активів прийнято відносити об’єкти інтелектуальної власності, тобто ви володієте винятковим правом на результат або результати будь-якої інтелектуальної діяльності. Наведемо конкретні приклади, що було ще зрозуміліше, про що саме йде мова.

Ви можете мати винятковим авторським правом на бази даних і програми для ЕОМ, правом власника на знак обслуговування, товарний знак. Також за вами може бути закріплено виняткове право патентовласника.

Припустимо, ви можете самі щось винайти, створити якусь корисну модель або промисловий зразок. Плюс до всього деякі мають виключним правом власника патенту на селекційні досягнення.

Ще до нематеріальних активів з повною впевненістю можна віднести ділову репутацію фірми або організації.

Швидше за все, багато хто виявив бажання дізнатися, а що тоді не відноситься до поняття «нематеріальні активи». Із задоволенням і про це поговоримо, щоб склалася більш чітка картинка.

Згідно з новим положенням з бухгалтерського обліку до нематеріальних активів не відносяться організаційні витрати, ділові та інтелектуальні якості працівників компанії, здатність до праці і кваліфікація. Тобто, все що, що не можна відокремити від його носія. Погодьтеся, що кваліфікація або порядність, сумлінність окремо від людини нічого не значать, це просто поняття. А ось застосувати їх на ділі здатні тільки конкретні співробітники.

Що таке оборотні і необоротні активи?

Оборотними активами вважаються оборотні кошти організацій, які відображаються в активі бухгалтерського балансу. Необоротні ж називають власні кошти компаній, які відображаються в бухгалтерському балансі, але вилучені цими компаніями з господарського обороту.

Наприклад, це можуть бути відвернуті кошти, вилучення обігових коштів. Основні засоби теж можуть підпасти під поняття необоротних активів, якщо їх передали підрозділам компанії.

Посилання на основну публікацію