Що робити з відходами промисловості?

Більшою чи меншою мірою, але ми повинні усвідомити, що утворення відходів не є проблемою, яку ми повинні вирішити. Якщо якийсь вид не утворює відходів, — він не живе або живе, але дуже погано. Проблема, яка привертає нашу увагу, полягає в тому, що ми не використовуємо створені нами відходи. Врахуймо те, що перетворення відходів у корисні речі не тільки потребує енергії, але й виробляє її. В той час, коли всі ми шукаємо джерела енергії для комерційних та побутових потреб, екосистеми не відчувають такої потреби. Жоден член екосистеми не потребує викопного палива чи зв’язку з електромережею для отримання продукції; при цьому відходи не є результатом функціонування екосистем. У природі відходи, що з’являються внаслідок якогось процесу, — завжди корисна речовина, матеріал або джерело енергії для інших. Усе перебуває в «поживному» потоці. Отже, вирішення не лише проблем екологічного забруднення, але й економічних проблем дефіциту можна знайти у використанні моделей, котрі спостерігаємо в природній екосистемі. Можливо, ми зможемо перетворити проблему в рішення, розширивши наші перспективи та забувши про поняття відходів.

Згідно із «зеленою» хімією полімери, синтезовані з нафти, повинні бути замінені на полімери, отримані з різноманітної природної сировини, наприклад, крохмалю, амінокислоти, цукру, лігніну, целюлози та ін. Сьогодні ми можемо визнати, що не лише кінцевий продукт, але і цілий процес може ґрунтуватися на досвіді природних екосистем. Замість заміни отруйного компонента чи інгредієнта менш небезпечним ми можемо навчитися наслідувати функціональність природних екосистем, котрі не мають нічого зайвого, при цьому отримаємо сталі системи, здатні забезпечити робочими місцями, та відійдемо від промисловості, що продукує відходи. Це означає, що кінцевий продукт — чи то натуральна фарба, чи то будівельний матеріал, чи то водозахисна поверхня — зможе виготовлятися не лише із врахуванням їхнього впливу на довкілля, але й досягнути економічного успіху та зайняти суттєву частку ринку.

Оригінальні рішення, відпрацьовані комахами пустелі, павуками та морськими водоростями, можуть замінити токсичні продукти, які сьогодні є нормою, та дозволять виробляти продукти за допомогою відновлюваних матеріалів та засобів. Такі рішення важливі, тому що вони можуть помітно покращити наше повсякденне життя, зменшуючи рівень токсичного забруднення. Неефективні, застарілі галузі промисловості стануть неконкурентоспроможними та не зможуть забезпечувати людей робочими місцями. Буде ідеально, якщо весь цикл — від виробництва до кінцевого споживання — стане сталим. Саме це дозволить насправді перейти до Синьої Економіки. Перший крок—знайти шляхи перетворення відходів на корисні речі, ідентифікувати відому та широкодоступну інформацію про те, яким чином функціонує природа.

Посилання на основну публікацію