1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Що передбачає зміна норм обов’язкових резервів

Що передбачає зміна норм обов’язкових резервів

Обов’язкові резерви – це банківські активи у вигляді депозитних вкладів, які, згідно із законодавством країни, банки зобов’язані тримати на рахунках Центрального Банку для забезпечення власних зобов’язань за залученими коштами.

Визначення грошової системи країни

Грошова система – це організація грошового обігу в країні, що склалася в ході історичного, соціального і економічного розвитку і закріплена національним законом.

Вона включає в себе ряд обов’язкових елементів. Національна грошова одиниця являє собою закріплене законом засіб обміну і міри вартості. Це можуть бути паперові гроші, кредитні банківські квитки і розмінні монети. Грошова маса країни являє собою весь обсяг фінансових коштів, що знаходяться в обігу. Сюди відносять готівку, безготівкові та інші види платіжних засобів.

У грошову систему країни так само входить принцип емісії національних грошових знаків, що містить регламент випуску. Крім того, до неї відноситься кредитно-грошова політика, що включає в себе інструменти впливу і органи регулювання.

Тип грошової системи залежить від виду грошей, що перебувають в обігу. Довгий час в світі використовувалися системи моно- і биметаллизма. Перехід до банківських квитках спочатку припускав зіставлення його цінності з золотим запасом. Згодом від золотого стандарту вирішили відмовитися, через неефективність даного підходу. Зараз грошова маса країни підкріплюється:

  • кількістю іноземної валюти, що становить банківські резерви;
  • участю в Міжнародному валютному фонді (в разі потреби країна може отримати позику або кредит від міжнародної фінансової організації);
  • офіційний золотий запас, що володіє високим рівнем ліквідності.

Більшість країн світу переходить до безготівкових розрахунків та використання електронних грошей. Випуск грошей в таких системах відбувається під приріст золотовалютних резервів, або під кредитування від економічних суб’єктів. У країнах спостерігається тенденція до скорочення готівкових операцій. Оборот передбачає використання багатоцільових карт. Застосування електронних грошей при розрахунках в Інтернет має на увазі збереження грошової вартості в базах даних.

Більшість сучасних грошових систем будуються на принципах централізованого управління, планування і прогнозування, підтримки еластичності грошового обороту. Грошова емісія носить кредитний характер, при цьому відповідальний за емісію банк не залежить від державної влади. Центральний банк надає кредити державної влади на загальних підставах. Інструменти кредитно-грошової політики використовуються комплексно, їх дія поширюється на всіх суб’єктів відносин у рівній мірі.

Грошові системи функціонують на принципах ринкових відносин. Пропозиція грошей залежить від грошового попиту. Попит формується під впливом багатьох факторів, до яких можна віднести попит на гроші для бізнесу і поточне споживання домашніми господарствами, рівень цін їх коливання в поточному стані ринку. Попит може формуватися інвесторами, зацікавленими в розширенні бізнесу, отриманні вигоди від грошових вкладень в певні проекти. На попит впливають відсоткові ставки, будучи мірою вартості грошей. Швидкість грошового обігу безпосередньо впливає попит, чим швидше відбувається оборот, тим вище потреба в грошах. Особливу роль відіграють технології, що застосовуються в банківській системі, а також інтенсивність формування резервів в банківській системі.

Поняття обов’язкових резервів

По суті, обов’язкові резерви – це метод гарантії повернення вкладених грошей своїм вкладникам. Їх розмір встановлюється у відсотках і залежить від обсягу депозитних коштів. Зараз резерв виконує не стільки страхову, скільки регулюючу функцію. Він виступає інструментом впливу Центробанку на кредитно-грошову систему країни.

Управління грошима може здійснюватися за рахунок встановлення високої норми резервів. В цьому випадку, в розпорядженні комерційних банків залишиться менша сума грошей для проведення інших операцій. Крім того, банки можуть зберігати кошти у вигляді резерву на випадок, що вимагає великого впливу ліквідності в діяльність. Як правило, банки намагаються встановити оптимальний розмір резервів, так як невикористовувані кошти на рахунках не приносять необхідного доходу. Вплив Центрального банку позначається на надлишкових резервах. Чим менше норма резервування, тим більше можливостей у комерційних банків використовувати кошти в якості кредитних.

Принцип роботи механізму обов’язкових резервів будується на роботі грошового мультиплікатора, наприклад:

  • Зменшення Центральним банком норми резервів веде до вивільнення грошових коштів в банківській системі країни, а значить, грошова пропозиція збільшується. Тобто, обсяг кредитів стає більше, а ставка по кредитах зменшується.
  • Збільшення обов’язкової норми веде до скорочення грошової маси, що знаходиться в обороті. Зменшується пропозиція грошей, відповідно ставка відсотка по кредитах ростуть.

Такий підхід є одним з прямих методів впливу держави на фінансову систему країни, являє собою частину монетарної політики. Втручання є ефективним, але досить грубим, оскільки торкається основу функціонування банківської системи. Будь-які незначні зміни в нормі резервів призводять до значних коливань кількості грошей в обігу.

Наслідки зміни норм обов’язкових резервів

Зміна в нормуванні обов’язкових резервів веде до значних змін в макроекономіці країни. Застосування цього інструменту в економічній політиці може призвести до таких наслідків:

Використання грошової пропозиції для стримування інфляційних процесів. Центральний Банк, змінюючи норму резервів, зменшує кількість грошей в обігу, якщо банки залишать розмір власних резервів на колишньому рівні. Щоб збільшити резерви деякі банки почнуть продавати цінні папери, витребувати борги від своїх клієнтів. У свою чергу клієнти, які надали кошти в позику так само будуть витребувати їх назад. Таким чином, кількість коштів на депозитах буде зменшуватися, а значить, знизиться фінансова діяльність банків.
Зниження резервної норми веде до зменшення обов’язкових резервів. Банки активніше використовують наявні кошти для заробітку. Відбувається надмірний ріст резервів, який призводить до збільшення можливості кредитування економіки, а значить, збільшення грошової пропозиції.

Вплив на норму резервів позначається на грошовому мультипликаторе. Збільшення резервів веде до скорочення грошової пропозиції, так як rr – норма резервування, то обсяг грошової маси складе

m = 1/rr

Система обов’язкового резервування дозволяє реалізовувати такі функції. Перш за все, здійснювати контроль над грошовою масою, використовуючи важіль грошового мультиплікатора. Стабілізація кредитно-грошової системи здійснюється за рахунок зменшення коливання процентних ставок. Так само з’являється можливість страхувати банківську діяльність і забезпечувати необхідну норму ліквідності.

Сильною стороною обов’язкового резервування можна назвати поширення регулюючого механізму на всі банки в рівній мірі, що дозволяє управляти грошовою масою в країні. У той же час інструмент має ряд негативних сторін. З його допомогою складно домогтися незначних змін в обсязі грошей. Крім того, він призводить до проблем з ліквідністю у банків, чиї резерви невеликі.

Застосування обов’язкового резервування є адміністративним методом впливу. Він знижує конкурентоспроможність банків, таких встановленим державним правилам. У свою чергу, банки підвищують ставки по кредитах, користуючись стабільністю і захистом державної влади. Це веде до збільшення витрат у виробничому секторі, що веде до негативних макроекономічних наслідків. Сучасна ситуація на ринку фінансів вимагає все меншого адміністративного втручання. Норма обов’язкових резервів, як правило, встановлюється законодавчо, і не є непосильним для банків. Найчастіше цей інструмент застосовується при економічних спадах, або в разі різкого зростання інфляції.

ПОДІЛИТИСЯ: