Розвинені капіталістичні країни

1. Розвинені капіталістичні країни світу мають свої національні специфічні особливості економічних систем. Можна сказати, що, скільки у світі «капіталізмів», стільки й їх типів і моделей. Таке розуміння дозволяє підходити до вирішення національних господарських завдань, спираючись на національні ресурси, національний досвід, національні традиції, культуру та звичаї.

2. Основними моделями капіталістичної економіки є американська (або aнгло-aмеріканская), західноєвропейська (франко-італійська, виключаючи Іспанію, Бенілюкс, германська, шведська). Своя специфіка притаманна японської та південнокорейської моделям економіки.

3. Особливий тип авторитарно-децентралізованої моделі соціалістичної економіки з капіталістичним ринком являє Китай. Зміцнення позицій Китаю у світовій економіці, його інтенсивне конкурентну наступ на основні центри капіталістичного світу створює якісно нову ситуацію у світовій економіці і у всій системі міжнародних економічних відносин.

4. Модель капіталістичної економіки Росії важко чітко описати в силу її перехідності, тут все ще формуються її ознаки. Тому сьогодні уявити більш-менш точні формулювання вітчизняної моделі складно.

Посилання на основну публікацію