Росія і російська економіка

1. Росія істотно відстає за низкою показників від провідних економічних держав світу (США, Японії, Німеччини, Китаю), але при цьому входить до десятки найбільших економік світу. За останнє десятиліття відбулися значні позитивні зміни в економіці Росії. Збільшилися експорт та імпорт, активно розвивається сектор послуг, що складає більшу частину ВВП Росії. Країна стала динамічніше брати участь у міжнародній торгівлі.

2. Росія як і раніше залишається сировинною державою, отримуючи більшу частину прибутку від експорту нафти, газу та інших ресурсів. Галузі обробної, машинно-технічної, хімічної промисловості розвиваються дуже повільно. Найвищі показники в економіці Росії були відзначені в 2008 р, проте вже в 2009 р в результаті світової економічної кризи сталася велика спад. З 2010 р в економіці РФ спостерігається позитивна динаміка – ВВП зріс більш ніж на 3%.

3. Світова економічна криза 2008 р негативно вплинула на економіку країни. Багато економічні показники знизилися, а деякі і скоротилися майже в два рази (у тому числі темпи зростання товарообігу). Проте до кінця 2010 р економіка Росії в цілому подолала наслідки кризи.

4. Зовнішньоторговельна політика Росії за 1999-2010 рр. зазнала деяких змін. Показник зовнішньоторговельного обороту на душу населення зростає з кожним роком. Це свідчить про збільшення масштабів її економіки, причому експорт країни росте швидше, ніж імпорт, що говорить про прагнення країни збільшувати свою частку в світовому товарообігу і укріплювати торгові зв’язки з багатьма країнами світу. Однак це відбувається за рахунок експансії в сировинному секторі, що негативно позначається на зростанні імпортних цін на товари в порівнянні з експортними. У свою чергу, це сприяє відтоку капіталу за кордон і негативно позначається на всій економіці країни.

5. У зв’язку з цим державі слід за допомогою різних інструментів скоротити імпорт і через диверсифікацію економіки зробити упор на виробництво вітчизняної продукції, забезпечуючи її конкурентоспроможність на світовому ринку. Росія відноситься до ряду країн з відносно відкритою економікою. Як вже було зазначено, в 2009-2010 рр. експорт склав близько чверті ВВП країни. При цьому Росія серйозно залежить від імпорту: у 2009-2010 роках. імпорт склав 17-18% ВВП країни. Економіка країни дуже залежить від ввезених машин, обладнання, продуктів харчування, сировини і т. Д. Скорочення імпорту адміністративними заходами погіршить ситуацію в країні з продовольством, товарами широкого вжитку, призведе до дефіциту, зростанню цін і т. Д. Тому необхідно робити акцент на виробництво вітчизняних товарів.

Посилання на основну публікацію