Роль інновацій у розвитку людства

Основне положення, яке наводиться у Шумпетера в «Теорії економічного розвитку» полягає в тому, що розвиток і зростання економіки неможливий без застосування нових матеріалів, техніки і методів роботи.

Тільки інновації та їх впровадження в промислову і господарське життя здатні привести до економічного зростання, підвищення добробуту і процвітання нації.

Як приклад Шумпетер наводить порівняння автомобіля і кінної упряжки. Автомобіль – це інновація. Це не тільки прискорення пересування, це ще і збільшення вантажопідйомності. Автомобіль дає можливість перевозити більше і дешевше. При цьому виробництво машин сприяє розвитку інших областей: нафтопереробної промисловості, виробництва більш досконалого скла, сплавів металу, штучного каучуку та ін. Якщо поставити десять пар коней і причепити їх до упряжці, це не дасть такого ж збільшення тяги або швидкості, яку має автомобіль. При цьому нові галузі також не виникне. Поява нових сфер виробництва означає зростання кількості робочих місць, збільшення товарообігу, зарплат і поліпшення якості життя службовців. На відміну від концепції Рікардо, Шумпетер в «Теорії економічного розвитку» розглядає зростання населення не як зло, а як благо.

Роль підприємця

У шумпетерівської “Теорії економічного розвитку” ключову роль відіграє підприємець. Але саме поняття у нього має дещо інше значення, ніж те, яке йому надають адепти класичної школи. У його теорії “підприємцю” дається визначення “людини, який на свій страх і ризик приймає рішення про випуск і продаж абсолютно нових товарів”. Він бере на себе всі витрати на просування новинки, а в нагороду він отримує можливість продавати її монопольно. При цьому не обов’язково він повинен бути одночасно і винахідником. Генрі Форд яскравий тому приклад.

Форд зміг налагодити серійне виробництво машин, знизити його собівартість і захопити ринок на кілька десятиліть вперед. Саме прагнення стати монополістом відрізняє підприємця від інших. Якості, властиві всім підприємцям: сприйнятливість до нового, енергійність, працьовитість, сміливість і завзятість.

Важливу роль у розвитку підприємництва відіграють доступні кредити. Одна з особливостей діяльності – це те, що підприємець не має власних великих накопичень або капіталу, а знайти інвестора не так просто, враховуючи, що останній завжди прагне вкладати в уже налагоджене виробництво, тобто коли новинка вже прийнята ринком. Тому основне завдання держави – це домогтися низьких ставок по кредитах.

Посилання на основну публікацію