Роль держави в кейнсіанській моделі

І якщо така невідповідність викликано неефективністю сукупного попиту в умовах депресивної економіки, то долати його необхідно за допомогою інструментів державного регулювання економіки. Так, держава може виступити інвестором, що ліквідовують нестача інвестицій відповідним збільшенням бюджетних витрат.

Кейнсіанськаконцепція з’явилася теоретичним обгрунтуванням нового підходу до ролі держави в ринковій економіці. На відміну від класичної ідеї про нейтральність держави, в ній доведено необхідність координуючого втручання держави. Ідея про необхідність втручання держави в ринкову економіку для досягнення «повної зайнятості без інфляції» утвердилася в суспільній свідомості і державній економічній політиці в період після Другої світової війни. Для досягнення макроекономічної рівноваги в короткостроковому періоді в країнах з розвиненою ринковою економікою сукупний попит регулюють допомогою податково-бюджетної і грошово-кредитної політики.

Посилання на основну публікацію