Різновиди, цілі, послуги та плюси депозитаріїв

Основне поняття депозитарія включає в себе фізичну особу або організацію, що надає професійні послуги зі зберігання сертифікатів на акції і облігації (активів), переходу прав володіння від одного власника акцій і облігацій до іншого і т.п. Крім того, під цим поняттям нерідко мають на увазі спеціальне сховище з депозитарними осередками. Послуги депозитарію можуть надавати: фінансові установи, брокери, судові виконавці і т.п.

Різновиди депозитарія

Залежно від клієнта, якому надаються певні послуги, існують такі види депозитаріїв:

Розрахунковий – послуги, які надаються особам-учасникам ринку акцій і облігацій. Крім здійснення цих функцій відбувається розрахунок по операціях з цінними паперами, а також роботу з певними системами, за допомогою яких і здійснюється представлений розрахунок.

Кастодіальний – послуги, що надаються безпосередньо власникам активів.

У свою чергу, кастодіальний депозитарій буває двох видів:

 • Спеціалізований – це вид послуг, що надаються певним емітенту або пайовим інвестиційним фондам.
 • Неспеціалізований – це депозитарій, який поряд з виконанням основних покладених на нього функцій, може виступати в якості посередника в управлінні довіреними паперами.

Основні цілі і завдання депозитарія

Всі функції депозитарію носять виконавчий характер. До них відносять:

 

 • Функція організації передачі прав володіння цінними паперами та іншими фінансовими активами.
 • Функція забезпечення збереження сертифікатів ввірені документи
 • Функція організації облікової діяльності правовідносин, закріплених цінними активами.
 • Функція організації облікової діяльності передоверенной на права, закріплені акціями і облігаціями і на безпосереднє розпорядження останніми.
 • Функція супроводу угод.

 

Переваги:

 

 • Зберігання за допомогою активів таким чином дозволяє грамотно з юридичної точки зору підтвердити факт володіння ними.
 • Здійснюється перевірка легітимності угод по передачі прав на цінні папери від одного власника до іншого.
 • Для кожного клієнта розробляється індивідуально схема надання послуг з можливістю введення пароля і перевірки в кілька рівнів.
 • Захищає своїх клієнтів від випадків шахрайства та крадіжки.

 

Види послуг

Всі послуги, які здійснюються за допомогою депозитарію ділять на 2 види:

 • Основні: фінансові розрахунки, зберігання сертифікатів, запит і надання відомостей про певний акціонерному товаристві, перереєстрація прав власності, складання звітної документації тощо.
 • Супровідні, до складу яких входить: кредитування активів, аналітичні дослідження відповідного ринку, надання звітної документації по інвестиційної діяльності.

Існує 3 способи здійснення процедури обліку ввірених документів в депозитарії. Серед них:

 

 • Відкритий спосіб, що дозволяє враховувати в сукупності всі папери, які відносяться до одного випуску. При цьому неможливо визначити, які сертифікати належать певному клієнту.
 • Закритий спосіб, що дозволяє враховувати всі активи за індивідуальними ознаками, завдяки чому можна визначити сертифікати, що належать певному клієнту.
 • Маркований спосіб, що дозволяє розбити всі цінні папери на групи, які формуються за умовами зберігання або характеристикам випуску.

 

Розрізняють такі організації, що надають депозитарні послуги:

 

 • Центральний – це фінансова організація, яка проводить фінансові розрахунки.
 • Депозитарій міжнародних договорів – це міжнародна організація, яка зберігає документацію по ратифікації міжнародних договорів, їх тексти і т.п.
 • Депозитарний банк – фінансова установа, яка здійснює процес зберігання і управління цінними паперами, а також іншими фінансовими активами.

 

Депозитарій в банку

Депозитарій в банку – це спеціальне сховище на території банку, де розташовуються депозитарні комірки. По виду послуг, що надаються існує 3 різновиди операцій депозитарію. До них відносять:

 • Бухгалтерська діяльність по кредитуванню рахунку депо. Іншими словами, це діяльність, спрямована на зміну залишків на вищеназваних рахунках.
 • Адміністративна діяльність, пов’язана зі зміною зберігаються інформаційних відомостей.
 • Інформаційна діяльність, здійснювана з метою надання клієнтам інформаційних відомостей про стан їх рахунків.
 • Досить часто зустрічаються комплексні операції, до складу яких можуть входити одночасно два або три види перерахованої вище діяльності. Депозитарні операції проводяться на основі наданого клієнтом заяви. Після успішного проведення операції, здійснюється підготовка та складання звітної документації по виробленим діям.

Крім перерахованого вище, існують глобальні операції депозитарію. Вони здійснюються по відношенню до всіх акціях і облігаціях одного випуску або до більшого їх кількості. Подібні операції проводять в рамках виплати доходу за цінними паперами, конвертації акцій або облігацій, а також погашення боргових паперів.

З вищесказаного випливає, що депозитарій визначення має досить велике: це може бути сукупність послуг із зберігання акцій і облігацій, здійснення облікової діяльності по переходу прав власності на останні і т.п.

Посилання на основну публікацію