Різниця термінології різних економічних професій

Виходячи зі специфіки термінології різних економічних професій, різних спеціалізованих областей знання, можна виділити в межах літературної мови в якості самостійних секторів різні професійні мови, або підмови економічної науки. Так, можна говорити про професійний підмові бухгалтерів, фінансистів, маркетологів і ін.

Звичайно, вони спираються на граматичні засоби і словниковий фонд сучасної української літературної мови. Але разом з тим вони оперують величезним числом таких спеціальних слів і виразів, як російських, так і запозичених з інших мов, які не включаються до багатотомні словники української літературної мови і в «Словник іншомовних слів».

Проблема засвоєння професійної мови

Цю проблему не можна розглядати як щось другорядне – від її правильного вирішення певною мірою залежать прогрес науки і ефективність спеціальної професійної освіти.

Для виключення різночитань в економічній науці використовується наступне визначення поняття «професійний економічний мову»: основна відмінність професійного економічного мови від повсякденного – величезна кількість спеціальних слів і виразів, багата і широко розгалужена термінологія категорій, понять і дефініцій.

Посилання на основну публікацію