Ринок праці та заробітна плата

У кожній державі існує так званий ринок праці, який є системою суспільних відносин, де інтереси роботодавців узгоджуються з інтересами найманої робочої сили. Роботодавці шукають співробітників, чия кваліфікація і трудовий стаж достатні для виконання будь-якої роботи в їхній фірмі. Представники робочої сили шукають роботу, заробітна плата за яку дозволить їм забезпечувати себе і свою сім’ю, якщо така є. Заробітна плата є одним з головних факторів економічно-соціальному житті кожної держави, колективу, індивідуума. І, на жаль, в Росії і ряді інших країн заробітна плата переважної більшості населення знаходиться на вкрай низькому номінальному рівні і більше схожа на соціальну допомогу, весь час відстає від зростання цін.

Сучасний російський ринок праці ще повною мірою не придбав цивілізованого вигляду, хоча і має формальні атрибути загальнонаціонального ринку (програми сприяння працевлаштуванню населення, фондом допомоги безробітних та ін.) Але і в наші дні діють фактори, які стримують закінчення його становлення та повноцінне функціонування на території всієї країни. У багатьох регіонах РФ спостерігається уповільнена перебудова економіки, затримки з виплатою зарплати і повільний темп її зростання.

Розвиток ринку праці обумовлює важливу необхідність багатопрофільної і професійної підготовки працівників, а також розвитку в них здібностей до зміни типу праці через зміни в економіці. Ринок праці посилює зацікавленість людей в підвищенні особистого професійної майстерності та рівня кваліфікації. Також розвиток ринку праці сприяє активізації мобільності робочої сили і підсилює її міграцію як в межах галузі, так і в міжрегіональному напрямку, що відкриває нові можливості для вирішення проблеми зайнятості безробітного, але працездатного населення.

Однак вплив ринку праці призводить і до інших наслідків – надмірної диференціації в доходах різних груп населення, породжує безробіття солідної частини трудящих. Погане матеріальне становище представників робітничого класу призводить до погіршення їх здоров’я і зниження конкурентоспроможності.

Пропозиції праці на території України нерідко монополізуються різними профспілками, а вартість послуг робітників (заробітна плата) зазвичай визначається на підставі договорів. Суть поняття «заробітна плата» можна трактувати як частину національного доходу, яка розподіляється між працівниками підприємств відповідно до кількості якісно виконаної ними роботи. Також заробітна плата є основним джерелом доходів більшості жителів Україниі всієї земної кулі, а її розміри визначаються виходячи зі стану ринку праці, тому поняття ринку праці та заробітної плати тісно взаємопов’язані між собою.

Посилання на основну публікацію