1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді

Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді

Поняття досконалої конкуренції і її характерні риси

Залежно від структури ринок може бути ринком досконалої конкуренції, ринком монополістичної конкуренції, монополією і олігополією.

Досконала конкуренція є таким типом ринкової структури, яка характеризується наявністю на ринку безлічі (зазвичай великих) фірм, які здійснюють виробництво однорідної продукції, відносно простим входом і виходом з ринку, а також високим рівнем доступності інформації про стан ринку всім його суб’єктам.

Даний тип ринкової структури має найдавніше походження, при цьому він є самим простим і зрозумілим з точки зору ціноутворення, основу якого забезпечує лише взаємодію ринкових попиту і пропозиції. Такий механізм ціноутворення є найбільш підходящим для визначення витрат виробництва і реалізації, прибутковості і прибутковості діяльності організації.

Характерною рисою ринку досконалої конкуренції виступає стандартизований продукт, що володіє однорідними споживчими властивостями. Наявність такого продукту забезпечує байдужість покупця до торгових марок, йому все одно у якого виробника купувати товар. В результаті в якості єдиного значимого критерію вибору продукту виступає ціна, величина якої визначається ринком. Процес ціноутворення визначається сутністю ринкового механізму, при якому ціна формується за допомогою встановлення рівноваги ринкових попиту і пропозиції.

При цьому кожен конкретний виробник не приймає участі в ціноутворенні, а слід за ціною, що вже сформувалася на ринку природним чином.

Попит на продукцію конкретної форми відображається прямою горизонтальною лінією.

Незалежно від обсягу додатково виробленої продукції фірма не має можливості впливати на ціну товару. В результаті продаж будь-якої додаткової одиниці товару здійснюється за тією ж ціною, що і попередні їй.

Особливості досконалої конкуренції в довгостроковому періоді

Під довгостроковим періодом розуміється час, достатній для входу фірми в галузь і її виходу з неї.

Довгостроковий період досконалої конкуренції характеризується особливим взаємодією попиту і пропозиції конкурентної фірми.

У цих умовах крива попиту такої фірми виступає характеристикою обсягу продукції, виробленого при кожному рівні ціни для досягнення максимальної величини прибутку в довгостроковому інтервалі.

Беззбиткова ціна довгострокового характеру – мінімум ціни, який забезпечує фірмі покриття витрат тільки в довгостроковому періоді.

Отримання фірмою в довгостроковому періоді високого прибутку є фактором, що приваблює на ринок інших учасників. Виникає в результаті зростання продажів призводить до зниження ціни на товар і витіснення з ринку дрібних фірм, що мають нетехнологічне виробництво. Відбуваються коливання припиняться тоді, коли ціна на товар досягне рівня. У цей момент ринок втратить привабливість для нових фірм, оскільки діючі на ринку фірми будуть отримувати нульовий прибуток. Тобто фірми, вже освоїли до того моменту ринок, матимуть бухгалтерську, але не економічну (що включає неявні витрати) прибуток. Як результат, зазначені фірми не матимуть стимулу для виходу з ринку, нові – для входу.

У довгостроковому періоді встановиться рівновага галузі, яке виражається у відсутності у фірм прагнення покинути галузь, вступити в неї, підвищувати або знижувати обсяги виробництва.

Конкурентний ринок в довгостроковому періоді характеризується трьома основними моментами:

  • по-перше, збігом попиту і пропозиції на ринку, що забезпечує рівноважну ціну, що влаштовує і продавців, і покупців;
  • по-друге, знаходженням всіх фірм галузі в рівноважному положенні, що забезпечує їм максимальний прибуток;
  • по-третє, отриманням усіма фірмами нульового прибутку.

Створення таких умов вимагає тривалого періоду часу, в короткому ж періоді фірми мають можливість отримання високої економічної прибутку.

Фахівці відзначають наявність парадокса прибутку: отримання в галузі економічної прибутку, величина якої перевищує нуль, виступає в якості стимулу, який залучає нові фірми вступати на ринок. Збільшення числа продавців забезпечує зростання пропозиції, який веде до зниження ціни і встановленню нового рівноваги, при якому величина економічного прибутку досягає нуля. Таким чином фірми досягають рівноваги в довгостроковому періоді, отримуючи нульовий прибуток, яка призводить до відсутності прагнення входити або виходить з галузі. Такий момент характеризує досягнення фірмою виробничої ефективності.

У довгостроковому періоді визначення ринкової пропозиції здійснюється шляхом підсумовування пропозиції всіх діючих на ринку фірм. Графічне вираження кривої пропозиції в довгостроковому періоді залежить від динаміки рівня витрат під впливом збільшення обсягу виробництва. Цей фактор визначає позитивний або негативний нахил кривої. При абсолютній еластичності пропозиції та як наслідок незалежності середніх витрат від чисельності фірм на ринку крива пропозиції займає горизонтальне положення.

Довгострокова крива ринкової пропозиції залежить від зміни на довгостроковому інтервалі рівня витрат галузі в міру розширення обсягу випуску. Залежно від цього вона має позитивний або негативний нахил. Якщо середні витрати не змінюються в залежності від зміни кількості фірм галузі, пропозиція галузі абсолютно еластична, крива пропозиції горизонтальна.

ПОДІЛИТИСЯ: