Ринкова рівновага

Після розгляду попиту та пропозиції стає зрозумілим, що на ринку бажання споживачів і продавців «зустрічаються»: одні хочуть купити товар якнайдешевше, а інші – продати якомога дорожче. Їх бажання і можливості збігаються тільки в одній точці, де рівні кількості товару, які вони хочуть, відповідно, купити і продати, і де ціна влаштовує обидві сторони.

У нашому випадку в таблиці попиту (3.1) і таблиці пропозиції (3.2) винограду бажання двох сторін збігаються при ціні 80 руб., При цій ціні одні хочуть купити 3 кг винограду, а інші продати таку ж кількість товару. Зазначена ціна в 80 руб. називається рівноважної (Pq) для даного випадку, а кількість товару в розмірі 3 кг також називається рівноважним (Qq). Тобто рівновага між попитом і пропозицією досягнуто.

Альфред Маршалл є відомим англійським економістом, який вніс дуже вагомий внесок у цінову теорію, в аналіз ринкових сил, обґрунтування регулюючої ролі цін для функціонування ринкової економіки. Він узагальнив теорії економістів-класиків: Адама Сміта, Давида Рікардо, Джона Стюарта Мілля. Саме тому його праця «Принципи політичної економії» (1890) на довгі роки ліг в основу економічної науки та економічної освіти.

Для обгрунтування факторів, що визначають формування рівноважних ринкових цін, і відповіді на питання: що більше впливає на величину рівноважної ціни – попит або пропозицію, Альфред Маршалл використовував запам’ятовується порівняння з двома лезами ножиць. Ви можете сказати, яке лезо ножиць ріже папір? Верхнє? Нижня? Сама постановка питання не вірна. Ріжуть папір обидва леза разом. Так само з попитом і пропозицією. У процесі формування ринкової ціни і попит, і пропозиція беруть участь одночасно і в рівній мірі.

По-перше, вона виконує інформаційну функцію для покупців і продавців, орієнтуючи їх у попиті та у реченні. По-друге, вона виконує нормується функцію: а) обмежуючи зайвий попит споживачів готових благ, який би міг мати місце при більш низьких цінах; б) обмежуючи попит підприємців на ресурси для виробництва відповідних товарів, якщо ціни на готові вироби невисокі і не окуплять всіх витрат. Тобто рівноважна ціна сприяє ефективному розподілу ресурсів. Дуже важлива і стимулююча функція ціни, оскільки, орієнтуючись на певний рівень цін, підприємці приймають рішення про розширення або скорочення обсягів виробництва, про впровадження нових, більш прогресивних технологій виробництва.

Рівноважна ціна, звичайно, не є такою чітко усталеною величиною, як це представлено на графіку і в теорії. На практиці в умовах конкурентного ринку ціни постійно коливаються то вище, то нижче точки рівноваги, гнучко реагуючи на розбіжність між попитом і пропозицією. Так, якщо з яких-небудь причин ціна встановиться вище точки рівноваги (див. Рис.3.5), на ринку виникне надлишок товарів, тому що продавці будуть зацікавлені продати більшу кількість товару за високою ціною, ніж зможуть купити за цією ціною споживачі. У результаті наявності надлишку товарів знайдеться частина продавців, які будуть згодні поступитися свій товар за нижчою ціною. Тобто в процесі конкурентної боротьби між продавцями ціна поступово знизиться до рівноважного рівня.

Але може бути і зворотна ситуація, коли ринкова ціна впаде або буде встановлена ​​нижче точки рівноваги. Що відбудеться в цьому випадку? Неважко провести логічні міркування, які приведуть нас до висновку про те, що виник в такому випадку дефіцит товару і конкуренція серед покупців будуть підштовхувати ціни вгору до точки рівноваги. Але такі процеси гнучкого зміни цін характерні лише для ринку з вільною конкуренцією, коли ніхто – ні держава, ні монополія – ​​не можуть утримувати (фіксувати) ринкові ціни вище або нижче рівноважного рівня.

Посилання на основну публікацію