Рікардо – родоначальник модельного дослідження економіки

У 1817 р Д. Рікардо (1772-1823 рр.) Опублікував свою головну працю «Начала політичної економії та оподаткування», в якому заклав основу модельного методу в дослідженнях економічної теорії. Основні положення методології та дослідницького інструментарію: система політичної економії як єдність, підпорядковане закону вартості; визнання об’єктивних економічних законів (які не залежать від волі людини); кількісний підхід до економічних закономірностей (спроба знайти кількісне співвідношення між такими категоріями, як вартість, заробітна плата, прибуток, рента і т.д.); виявлення закономірностей, виключаючи випадкові явища (дотримувався абстрактного методу). Головне завдання політичної економії бачив у визначенні законів, керуючих розподілом продукту між класами.

Давидом Рікардо розроблений і розвинений економічний інструментарій теорій, принципів, законів, в тому числі споживчої і мінової вартості, заробітної плати, прибутку, земельної ренти, стійкого грошового обігу, теорії порівняльних переваг.

Посилання на основну публікацію