Ресурсний потенціал

Які ж завдання треба вирішувати для того, щоб закласти основи економічного підйому на довгі роки?

Слід дати оцінку ресурсного потенціалу та факторів економічного зростання Росії. Особливо значимою це завдання видається тому, що, на відміну від більшості країн наздоганяючої моделі економічного зростання, сучасна Росія має факторами, відсутніми в країнах, що розвиваються до моменту їх економічного підйому. Це – значний виробничий, науково-технічний, інтелектуальний потенціал, багатющі природні ресурси, суцільна грамотність населення.

Економічні реформи в Росії відбуваються на тлі кардинальних змін у ринкових економіках найбільш розвинених країн світу, які переходять до нового типу розвитку – інформаційну економіку. Інформаційну економіку можна розглядати як частину постіндустріальної, яка визначається прогресом науки і техніки, які зробили основою техніко-економічного розвитку високі технології. Ядром цього типу економіки є перетворення інформаційних продуктів і послуг в об’єкт виробництва і споживання. У постіндустріальному суспільстві інформаційні ресурси – найбільш істотне джерело багатства нації. Щоб досягти успіху в процесі структурних реформ, Росія повинна не тільки долати відставання у галузі інформаційних технологій, але і прагнути до проривного розвитку в цій галузі.

Інша найважливіша складова сучасного ресурсного потенціалу ринкової економіки – інновації. Розвиток економіки завжди будувалося на основі впровадження нових технологій, але протягом тривалого часу цей процес проходив вкрай повільно. Інноваційний процес як процес створення, розповсюдження та використання інновацій встав в центр якісних, кількісних і структурних змін. Причому він перетворився на чинник, що діє з безпрецедентною швидкістю.

В силу вищевикладеного, поряд з традиційними ресурсами (природними, трудовими, інвестиційними та ін.), В центрі уваги знаходяться новітні їх види – інформаційні та інноваційні.

Найважливіший економічний ресурс країни – підприємницька діяльність. У російських умовах стоять непрості завдання формування нового суб’єкта економічних відносин – сучасного підприємця, а також подолання інерції старого економічного мислення, пасивності і опору змінам. Без їх вирішення неможливий успіх економічних реформ.

Розгляд ресурсного потенціалу Росії виступає не як самоціль, а як спосіб визначення перспектив економічного зростання. Підтримка стійкого економічного зростання в реформованої економіці вимагає цілеспрямованих зусиль по створенню законодавчих, фінансових, виробничих, інвестиційних умов. Необхідно розробити комплекс економічних і законодавчих рішень і конкретні механізми їх реалізації.

Посилання на основну публікацію